Isolan Kellerdicht 2K

Двукомпонентен, битумен изолиращ разтвор за дебели слоеве.

Описание на продукта

Еластично битумно двукомпонентно покритие с дебел слой, без съдържание на разтворители, подобрено със синтетични материали, със способност за покритие на пукнатини с помощта на прахове с хидравлично втвърдяване. Продукт предназначен за висококачествена хидроизолация

 

 

Специални характеристики

ISOLAN KELLERDICHT 2K може да се обработва на студено и прилепва добре към бетон, мазилка, фиброцимент и газобетон; може да се нанася и върху леко влажни основи; пластично-еластична хидроизолация, покриваща пукнатините, с добра устойчивост на капилярна влага и на натрупване на влага; отговаря на нормите ÖNORM B 2209 и DIN 18195

 

 

Сфера на приложение

Като хидроизолиращ материал, нанасян с шпакловане, за изпълнение на хидроизолации на сгради, съгласно ÖNORM B 2209 и DIN 18195, срещу покачваща се влага (вода, проникваща през капилярните отвори) и акумулиране на движещи се подземни води (DIN 18195, глава 4-6) или временно събрали се. Може да се използва както за хоризонтални повърхности, така и за вертикални. Може да се използва и като лепило за полагане на хидроизолиращи плоскости на  базата на полистирен, полиуретан и стъклена вата. За мазета на жилища и сгради, подземни гаражи и подпорни стени. Не може да се използва за изолация на равни покриви, на резервоари, както и при наличие на вода в основите, упражняваща налягане

 

 

Устойчивост

Химична: Подсиленият с ISOLAN KELLERDICHT 2K слой е устойчив на вода, неутрални соли, основи и разредена хумусна киселина. Не е устойчив на киселини, масла и разтворители.

 

Механичнa: Устойчив на удари. Добра способност за разреждане и еластичност; устойчивост на ниски температури.

 

Неблагоприятни условия: Защитни слоеве и предпазни мерки, съгласно DIN 18195-10. Завършената хидроизолация не може да се излага за дълго на неблагоприятни условия, евентуално трябва да се предпази от UV лъчи

 

При температури:

Сухо: До около 80 0 С

Влажно: До около 80 0 С

 

 

Цвят

Черен

 

 

Сертификати

Проверен съгласно DIN 18195 глава 2, битумни покрития, подобрени със синтетични материали. 

 

 

Технически данни

 

 • Плътност:

Компонент А: около 1,0 kg/l

Компонент Б: около 1,4 kg/l (насипна плътност)

Смесен материал: около 1,1 kg/l

 • Съдържание на твърди вещества: >70%
 • Точка на запалване: незапалим
 • Време за работа: около 1,5 часа (+20°C)
 • Устойчивост на дъжд: след около 4 часа (+20°C)
 • Напълно изсъхва: 1-2 дни
 • Брой слоеве: 2-3
 • Способност за покритие на пукнатини: > 2mm (E DIN 28052-6 при 4°C)
 • Водопропускливост: Плътен (DIN 52123, 1 mm ширина на фуга)
 • Еластичност на студено: < 0°C (DIN 52123)
 • Дебелина слоеве: 1 mm сух слой, отговаря на 1,4 mm мокър слой.
 • Разход:

Шпакловъчна смес: 0,5 – 1 kg/m²

Слой грунд: около 0,1 kg/m2 (1 x ISOLAN KELLERDICHT 2K, разреден с вода в съотношение 1:1)

 • Почвена влага и движещи се подземни води: 4,6 kg/m2 (4,5 mm мокър слой, респективно 3,0)
 • Неподвижна подземна вода: 6,2 kg/m2 (6 mm мокър слой, респективно 4,0 m)
 • Лепене на термоизолационни плоскости: 1-2 kg/m2