Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Подготовка на основата

Основата трябва да се предпази от замръзване, да е стабилна, равна, с носеща способност, без натрупвания на камъчета в бетона и без пукнатини в процес на образуване, без останал по повърхността излишен материал и без вредни замърсявания, разделителни вещества, остатъци от хоросан и минерални наслагвания по повърхността. Абсорбиращите основи се грундират предварително. Допуска се основата да е матово-влажна.

Цоклите и закръглените участъци се изпълняват с хоросан, с помощта на закръглена мистрия.

Старите хидроизолации, на базата на битум могат да се покрият, след като се почистят предварително.

Отворените фуги с ширина 2-5 mm се запълват с шпакловъчна смес ISOLAN KELLERDICHT 2K или с мазилка, положена в тънки слоеве. Да се избягва образуването на въздушни мехурчета, от пори или празноти в бетона.

Вдлъбнатините или отворените свързващи фуги по-големи от 5 mm винаги се запълват с хоросан.

 

 

Обработка

За разбъркване се използва бормашина с миксер. Първоначално се разбърква за кратко течния компонент. След това постепенно се добавя компонент Б (прахообразния компонент) в течния компонент и получената смес се разбърква до получаване на хомогенен материал, без буци.

При частично използване на съдържанието на опаковката, двата компонента трябва да се измерят в правилно съотношение (компонент A : компонент Б = 22 : 8).

 

Полагането на битумното покритие в дебели слоеве се извършва с помощта на маламашка или чрез минимум две операции, в необходимата дебелина на слоя. При бетонните основи се налага нанасяне на шпакловъчна смес за нивелиране на повърхността. Слоят шпакловъчна смес трябва да изсъхне преди полагане на хидроизолиращия слой.

 

Продуктът трябва да се обработи в рамките на предвиденото време за работа (вижте техническите данни). По време на нанасяне и съхнене на материала температурата трябва да е мин. +5°C и макс. +30°C (въздух, основа и материал); да не се полага под преки слънчеви лъчи.

 

Препоръчва се термоизолиращите плоскости да се лепят върху сухия хидроизолиращ слой като  продуктът се нанася с назъбена маламашка от 6 mm върху цялата повърхност на плоскостта. Предимството спрямо лепенето чрез точковидно нанасяне на материала се състои в много по-бързата и по-голяма обработка на повърхността с идентичен разход. Друго предимство е факта, че чрез този метод на лепене се предотвратява раздуване на плоскостите, респективно

отлепването им от основата, ако са изложени на слънце или при ниски температури и дъждовно време.

 

При ниски температури и дъждовно време, нанесеният продукт изсъхва по-бавно.

 

Цоклите (плоча/стени мазе) се изпълняват от циментов хоросан, съгласно DIN 18195, след което се покриват с ISOLAN KELLERDICHT 2K.

 

При силно натоварване, като събираща се подземна вода, свързващи части, цокли, ръбове, и т.н. трябва да се нанесат два слоя материал и да се използва стъклофибърна мрежа; мрежата се въвежда в първия мокър слой от материала. Стъклофибърната мрежа се въвежда в хоризонталните повърхности, за да се подсигури необходимата минимална дебелина

 

 

Структура на слоевете

Шпакловъчна смес (ако е необходима за запълване на пори и празноти)

1 x ISOLAN KELLERDICHT 2K, разреден с около 5% вода, изтегля се с маламашка.

 

Слой грунд:

1 x ISOLAN KELLERDICHT 2K, разреден с вода в съотношение 1:1.

 

Покритие:

2 x ISOLAN KELLERDICHT 2K неразреден, нанася се с шпакловане.

 

Битумните разтвори със съдържание на разтворители не са допустими като слой грунд

 

 

Време на изчакване

Между слоя шпакловъчна смес и първия слой около 3 часа.

Между отделните слоеве ISOLAN KELLERDICHT 2K 1-2 дни, в зависимост от температурата.

 

 

Време за изсъхване

Устойчивостта на дъжд се постига обикновено след около 3 часа. Покрива се с почва едва след около 2-3 дни. Натоварване с вода се допуска едва след 7 дни.

 

 

Покритие на стари слоеве

Старите слоеве ISOLAN KELLERDICHT 2K могат да се покрият с продукта след подходящо почистване.

 

 

Почистване на работните инструменти

Инструментите замърсени с пресен продукт се почистват с вода, а след изсъхването му с  

VERDÜNNUNG 149.

 

 

Съхранение

Компонент A се съхранява плътно затворен, предпазен от замръзване. Компонент Б се съхранява на сухо. Може да се съхранява около 1 година