Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Описание на продукта

Цветна, еднокомпонентна боя на базата на хлор-каучук.

 

 

Специални характеристики

Висока устойчивост на вода и неблагоприятни условия. Боядисаната гладка и устойчива повърхност не осигурява сцепление за мухъл, гъби, респективно за водорасли, поради което е лесна за почистване.

 

 

Сфера на приложение

Защитна боя, устойчива на химични вещества и вода, за нанасяне върху мазилки, бетон и стомана. Боя за подводна защита за басейни и водни резервоари, най-вече за вода със съдържание на озон. Запечатване на бетон, бои за стени от обори.

 

 

Устойчивост

Химична: Киселини и слаби основи, солни разтвори, минерални масла, вода със съдържание на хлор или озон.

 

Механична: Гладък или грапав, устойчив филм боя.

 

Неблагоприятни условия: Много добра устойчивост

 

На температура: При сухи условия, до около 100 градуса, Целзий

При влажни условия, до около 60 градуса, Целзий

 

Топла вода: 50 градуса, Целзий

 

Цветове: Палитри Lt. AGROSIT и повечето цветове RAL

 

 

Технически данни

 

  • Плътност: 1,1 kg/l
  • Съдържание на твърди вещества: около 22% (DIN 53219) за всички цветове
  • Точка на запалване: около 26 градуса, Целзий
  • Дебелина слоеве: 20 uM сух слой, съответства на 90 uM мокър слой
  • Брой слоеве: 2-3
  • Разход: Теоритичен, за 20 uM сух слой – 0,10 kg/m2

На практика, за 20 uM сух слой – 0,15 kg/m2

  • Съхнене: Съгласно DIN 53150 при 20uM дебелина на сухия филм при +23 градуса, Целзий:

Степен 1 на изсъхване: 75 минути

Степен 4 на изсъхване: 135 минути

  • Разреждане: Verdunnung 202