Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Инструкции за употреба

„Почистващо средство за естествен и технически камък” се нанася с помощта на бояджийска или друга четка, чрез напръскване. Повърхностите трябва да се почистят преди намазване. След като се нанасе продукта се оставя да подейства за определено време, съответстващо на степента на замърсяване. При по-силно замърсяване повърхността се обработва допълнително с твърда четка или гъба. След третиране с „Почистващо средство за естествен и технически камък” трябва да се направи основно промиване с вода.

Разход

В зависимост от приложението 1 литър е достатъчен за 30 – 50 m2

Плътност

1,04kg/l

pH

Прибл. 13