Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Сфера на приложение

Безцветна течност, предназначена за отстраняване на замърсявания от масла, мазнини, смазка, сажди и др. За почистване на естествени твърди повърхности, както и открит и бетон при подове и фасади.
Примери за приложение:

• Неразредено „Почистващо средство за естествен и технически камък”: За най-тежко замърсяване с машинни масла или други видове масла, особено ако вече са спечени.

• „Почистващо средство за естествен и технически камък” разредено 1:1 с вода:      Най-вече при все още пресни маслени замърсявания.

• „Почистващо средство за естествен и технически камък” разредено с вода 1:2 до 1:5: Почистване на леко омаслени или замърсени повърхности на открит  бетон.
По начало подходящата концентрация трябва да се определи чрез предварителни тестове. След обработка с „Почистващо средство за естествен и технически камък” е необходимо да се направи основно промиване с вода

Характеристики

Разтворителят е високо алкален, силно концентриран, незапалим, съдържащ биологично разградими повърхностно активни вещества, но несъдържащ халогенни елементи. Разтваря и емулгира замърсявания от мазнини и масла, като прави възможно отстраняването им с  вода. „Почистващо средство за естествен и технически камък” може да се разрежда в различни съотношения с вода и това го прави твърде изгоден икономически. Промива се с вода след изтичане на съответно време за въздействие. Може да се използва в затворени помещения

Цвят

Безцветен