Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност при работа с нашите продукти можете да намерите в актуалните Информационни листове за безопасност на материалите. Подходящите Информационни листове могат да бъдат свалени от нашата начална страница www.avenarius–agro.at; по заявка, те могат да бъдат изпратени и по електронната поща.

Съхранение

Около 2 години в плътно затворените оригинални контейнери на сухо и хладно място.

Почистване на инструменти

VERDÜNNUNG 102