Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност (валидни към датата на публикацията)

Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да не се вдишва при пръскане. Да се осигури подходяща вентилация по време на нанасяне и след това. При контакт с очите или с кожата да се измият веднага с вода. Да не се разлива във водите, канализацията или в почвата.Други указания: вижте листа за безопасност на продукта.  Обезвреждане Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в съответствие със законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухите отпадъци от материали като сухи бои или домакински отпадъци.

ЕС-гранична стойност на съдържание на ЛОС

На тези продукти (категория A/d): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 110 g/l VOC.

Състав

Акрил- полиуретанова смола, титаниев диоксид, оцветени пигменти, минерални материали за пълнеж, вода, гликол, естер гликол, добавки, консерванти.