Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Дърво, желязо, стомана, цинк, алуминий (неанодизиран) и твърдо PVC, предварително грундирани или боядисани.

Подготовка на основата

Основите се шлайфат и почистват предварително.

Начин на нанасяне

Препоръки за нанасяне с пръскане:

 

Ø Дюза

Налягане  

Разреждане  

  Температура на материала

Aircoat-TempSray  

0,009 - 0,011  

инча 

180 - 200

бара

неразреден

35°C

Разбърква се добре преди употреба. Пръскане с Aircoat (TempSpray) е възможно само след затопляне на материала до препоръчаната температура.

Capalac SuperWeiss може да се нанася с четка, с мече или чрез пръскане.

Структура на слоевете

Основа

Употреба

Подготовка на основата

Импрегниране

Грундиране

Междинен слой

Краен слой

Дърво, дървени материали

закрито

шлайфане

-

Capalac Vorlack

-

Capalac

SuperWeiss

Стабилно дърво

открито

Лист БФС нр. 18

Capalac Holz-

Impragnierung

Capalac Vorlack

Capalac

SuperWeiss

Желязо, стомана

закрито

Почистване ръжда /

обезмасляване

-

Capalac AllGrund sau

Rostschutzgrund

-

 

открито

Почистване ръжда /

обезмасляване

-

2 x Capalac AllGrund sau

2x Rostschutzgrund

Capalac

SuperWeiss

Цинк

закрито

Лист БФС нр. 5

-

Capalac AllGrund

-

 

открито

Лист БФС нр. 5

-

Disbon 481 EP-

Uniprimer sau 2x Capalac

AllGrund

Capalac

SuperWeiss

Алуминий

закрито

Лист БФС нр. 6

-

Capalac AllGrund

-

 

открито

Лист БФС нр. 6

-

Capalac AllGrund

Capalac

SuperWeiss

Твърдо PVC

закрито /

открито

Лист БФС нр. 22

-

Capalac AllGrund

-

Стари слоеве боя

закрито /

открито

шлайфане / почистване

Повредените участъци от повърхността се подготвят и се грундират в зависимост от основата

Capalac

SuperWeiss,

Ако се налага

Препоръка: Да се направят проби и да се тества сцеплението при повърхностите с покритие прахови бои, с технологията Coil Coating или при критичните основи.

Разход

Разход ml/m2 за слой:

С четка  

  С мече   

  Пръскане  

   (Aircoat) 

80 - 100

70 - 90

100 - 120

*Стойностите на разходните норми са ориентировъчни и могат да варират в зависимост от вида и свойствата на основата. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Минимум + 5°C температура на основата, материала и въздуха.

Време за изсъхване

При 20°C и 65% относителна влажност  на въздуха

Сух на повърхността

Сух при допир

Може да се нанася следващ слой

Може да се нанася следващ слой с пръскане

След брой часове

2

4

8

8 - 16

* При по-ниски температури и по-висока влажност ма въздуха времето за съхнене се удължава. За определяне на точното време за съхнене се извършват проби

Инструменти

Веднага след ползване със спирт или с разтворител за синтетични смоли.