Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Дървен материал и неговите производни, желязо и стомана, цинк/ галванизирани повърхности, алуминий, мед, твърдо PVC и стари носещи слоеве. Да не се нася върху повърхности от анодизиран алуминий. Нанася се върху основата като междинен и краен слой грунд. Основите трябва да са чисти, да не се разпадат, да са сухи и да не съдържат вещества намаляващи сцеплението (без ръжда, масло, мазнини). Предварително се почистват със специфични разтвори за всеки отделен материал.

Максималното съдържание на влага на стабилните дървени повърхности не трябва да надвишава 13%, а при нестабилните или с частична стабилност такива, да бъде макс. 15%.

Специални указания за галванизирана стомана или за цинкови листа: Винаги се нанасят минимум 2 слоя Capalac AllGrund, върху предварително подготвена основа, за да се осигури добро сцепление със следващите слоеве.

Алтернативна обработка: Повърхността може да се грундира с Capalac 2K-EP-Haftgrund или Disbon 481 EP-Uniprimer.

Друг метод за покритие на поцинковани/галванизирани  повърхности е: Грундират се с Capacryl Haftprimer, след което се нанасят 2 слоя Capacryl PU-Satin/Gloss. За защита на поцинкованите части (дуплекс система  съгласно DIN EN ISO 12944) , се препоръчва Capalac Dickschichtlack.

Подготовка на основата

Елементи от дървен материал: Повърхността се шлайфа в посока на дървените влакна и се почиства от вещества намаляващи сцеплението (смоли) (вижте лист БФС нр. 18)

Елементи от желязо, стомана: Повърхностите се почистват от ръжда съгласно стандарт SA 2 ½( пясъкоструене) или ST3 (механично) съгласно DIN EN ISO 12944-4.

Поцинковани/галванизирани повърхности, PVC: Измиват се с амонячен разтвор с помощта на абразивна гъба съгласно лист БФС нр.5 и нр.20, след което се почистват добре.

Алуминий (неанодизиран): Почиства се с нитро разредители или разтвор на фосфорната киселина,  с помощта на абразивна гъба съгласно лист БФС нр. 6

Мед: Подготвя се Gescha Multistar в концентрация 1:5, след което се почиства с абразивна гъба.

Стари слоеве боя, със сцепление: Старите слоеве боя се отстраняват механично и/или с алкални вещества.  Отстраняват се неносещите слоеве.

Начин на нанасяне

Указания за нанасяне чрез пръскане:

 

Дюза

Налягане

Разреждане

Високо налягане

1,5 – 1,8 mm

3-4 бара

около 10% Vol.

Ниско налягане

1,5 mm

0,2 – 0,5 бара

около 10% Vol.

Airless

0,011 – 0,013

инча

150 бара

Не се разтваря

Нанася се с четка или чрез пръскане. Разбърква се добре преди употреба. Ако е необходимо се разрежда с Caparol AF-Verdunner (не-ароматен).

Структура на слоевете

Основа

Среда

Подготовка на основата

Импрегниране

Грундиране

Междинен слой

Горен слой

 

 

 

 

 

 

 

Дърво,

Дървени елементи

закрито

Почистване/

шлайфане

-

Capalac Allgrund

Capalac

Weiss sau

Capalac

Buntlack

Capalac Weiss

или Capalac

Buntlack alb sau

pigmentat

 

 

 

 

 

Дървен материал

открито

Почистване БФС нр. 18

Capalac Holz-

Impraegniergrund

Capalac Allgrund

 

 

 

 

 

Стомана, желязо

закрито

Почиства се ръждата

-

Capalac Allgrund

 

 

 

 

 

открито

Почиства се ръждата

-

2x Capalac

Allgrund

 

 

 

 

 

Цинк/ галванизирани повърхности

закрито

БФС нр.5

-

Capalac Allgrund

 

 

 

 

 

 

открито

БФС нр.5

-

2x Capalac

Allgrund

ИЛИ

1x Capalac

2K-EP-Haftgrund

ИЛИ

1x Disbon 481

EP-Uniprimer

 

 

 

 

 

Алуминий,

закрито

БФС нр.6

Gescha

Multistar 1:5

-

Capalac Allgrund

 

 

 

 

 

 

открито

БФС нр.6

Gescha

Multistar 1:5

-

Capalac Allgrund

 

 

 

 

 

Твърдо PVC

закрито /

открито

БФС нр.22

-

Capalac Allgrund

 

 

 

 

 

Стара абсорбираща боя

закрито /

открито

Шлайфане/

почистване

1)

-

Capalac Allgrund

Повредените участъци се обработват в съответствие с изискванията на основата.

Разход

Разход

ml/m2 /слой

Нанасяне с четка

Нанасяне с мече

Нанасяне с пръскане

 

 

 

Високо налягане

Airless

Ниско налягане

 

 

 

Вертикално

90-100

80-90

120

130

120

 

 

 

 

 

 

Хоризонтално

110

110

170

170

160

Точният разход не може да се определи. Той се изчислява след извършване на проби.

Условия за обработка

+ 5 ̊ С температура на материала, основата и въздуха. Оптималната температура е  10 ̊ С до 25 ̊ С  и влажност на въздуха ≤ 80%.

Време за изсъхване

При температура от 20 ̊ С и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността след около 1 час. Сух при допир и може да се боядисва отново след 3-6 часа.  

При ниски температури и висока влажност на въздуха или намалено движение на въздуха, напр. плътно складиране на строителните елементи, времето за съхнене се удължава.

Инструменти

Почистват се с лек бензин или терпентин веднага след ползване.