Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Готови и недовършени дървени елементи.
Основите трябва да бъдат чисти и без наранявания. Влажността на дървесината не трябва да надвишава 13% за стабилни елементи и 15% за дървени елементи без плътност.

Подготовка на основата

Дървените елементи се полират по посока на дървесните влакна, повърхностите се почистват добре и дървените субстрати (смоли и др.) се отстраняват. 

 

Нанасяне

GrundierWeiß Capalac е готов за приложение. Преди употреба разбъркайте добре и ако е необходимо, разредете 5-10% с Caparol AF Verdünner.

Конструкция на слоевете

Начален слой

За

Подготовка долен слой

Импрегниране

Грундиране

Междинен слой

Финален слой

недовършени дървени елементи

екстериор

Conf. BFS-Nr. 18

Capalac HolzImprägniergrund1)

Capalac

GrundierWeiß

Capalac Alkydharzlacke

Capadur Wetterschutz-farbe

NQG

Capalac

Alkydharzlacke oder

или

Capadur WetterTragfähige

Alt- schutzfarbe NQG

стари поддържащи покрития

екстериор

полиране / почистване

-

Capalac

GrundierWeiß

-

При фиксирани дървесни елементи се изискват два междинни слоя съгласно BFS № 18.

1) Само за формовани дървени елементи.

 

Разход

Около 100 ml/ m² / на слой. Точните стойности могат да бъдат получени само след предварително вземане на проби.

Условия за обработка

 
Не трябва да се полагат при температури по-ниски от  5 °C. При 20 ° С и 65% относителна влажност на въздуха повърхността исъхва след 2-3 часа, напълно изсъхване след 4-5часа