Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Лъскав, цветен лак за полагане на финишни покрития с висока устойчивост на триене върху  вътрешни дървени подови настилки.

Характеристики

  • Висока устойчивост на триене/одраскване;
  • Висока покривна способност;
  • Без ароматни въглеводороди
  • Устойчив на домакински почистващи препарати (почистващи препарати и продукти за поддръжка на чистотата)

Свързващо вещество

Алкидна смола, съдържа неароматни разтворители.

Опаковка

1l, 2.5l, 10l

Цвят

Може да се оцвети със системата ColorExpress в различни светли цветове със степен на светлост до 70.

Гланц

Лъскав

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване. Продуктът се съхранява плътно затворен.

Плътност

около 1,0 g/cm3