Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

За оцветяване и защита срещу влагата на стабилните дървени строителни елементи , като: прозорци и врати, капаци и др., на дървените строителни елементи с ограничена стабилност, като: порти, дървени ламперии и др., на нестабилните дървени строителни елементи като: огради, покривни дъски, балюстради на балкони, перголи и др., както и тръби и улуци за оттичане на дъждовната вода от твърдо PVC и галванизирана стомана.

Преди нанасяне върху дървени продукти под формата на плочи, като масивни плочи от дървен материал или облицовка, покрита с ламиниран фурнир, да се видят препоръките от технически информации нр. 18, точка 2.2.3 и следващите.

Capadur Color Wetterschutzfarbe образува защитен филм върху покритите повърхности, срещу замърсяване с мухъл, водорасли и гъби, съдържайки 6 %Vol. (60 ml / 1 l) Caparol Fungizid. Използвайте продукта само за външна употреба!

Бележка: В повечето случаи, филмът предоставя ефективна защита срещу замърсяване с мухъл, засягащ покривната повърхност. В зависимост от сериозността на биологичното замърсяване, все пак може да има случаи на замърсяване. Върху дървените плочи (например облицовки, строителни плочи, дървесина, ламиниран фурнир и др.) може да се очаква риск от замърсяване дори и преди изтичане на стандартния гаранционен срок.

Характеристики

 • Разредим с вода
 • Без мирис
 • Лесна обработка
 • Тиксотропен, консистенция против капене
 • Добра дифузия
 • Висока защита срещу неблагоприятните условия
 • Еластичност
 • Повърхността временно е защитена от мухъл
 • Дифузия, еквивалентна на дебелината на въздушния слой при 150 μm дебелина на сухия слой: sd H2O около 0,50 m

Свързващо вещество

Дисперсионна синтетична смола, специално предназначена за дървени строителни елементи.

Опаковка

 • Бяло: 750 ml; 2,5 l; 10 l;
 • Шведско зелено 750 ml; 2,5 l;
 • Шведско синьо: 750 ml; 2,5 l;
 • Шведско жълто: 750 ml; 2,5 l;
 • Светло сиво: 750 ml; 2,5 l;
 • Шоколадово-кафяво: 750 ml; 2,5 l;
 • Черно: 750 ml; 2,5 l;
 • Червено-кафяво: 750 ml; 2,5 l;
 • ColorExpress: 700 ml; 2,4 l; 9,6

Цвят

Бяло; Шведско зелено; Шведско синьо; Шведско жълто; Светло сиво; Шоколадово-кафяво; Черно; Червено-кафяво

Продуктът може да се оцвети в системата ColorExpress в много цветове от 3D палета и в много други цветове от различни цветови колекции.

Когато покривната повърхност е изложена на вода, цветът временно може да придобие лъскав вид. Този вид е характерен за материала и не оказва влияние върху функционалността на покритието. Същият блясък може да се появи при появата на абразивни явления на пигментите от покривната повърхност. 

При цветовете със слаба покривност, като червено, оранжево, жълто, се препоръчва предварително грундиране с подходящ грунд предназначен за дърво. За Capadur Color Wetterschutzfarbe, грундове които се предлагат за оцветяване с ColorExpress са Capacryl Haftprimer и Capalac GrundierWeiss.

Устойчивост на цвета съгланос техническа информация нр. 26. Свързващо вещество: Клас А ; Оцветява: Група 1 до 3, в зависимост от цвета.

Гланц

Копринен мат

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване. Пазете продуктите херметично затворени.

Технически данни

Плътност: около 1,3 g/cm3