Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Дървени подови настилки, паркет, стъпала и други дървени повърхности, коркови настилки и ламиниран паркет. Основата трябва да е чиста, носеща и без разделителни вещества.

Да не се нанася върху повърхности, които предварително са обработени с водоразтворими байцове. При нанасяне върху предварително лакирани повърхности се препоръчва нанасяне на пробен слой.

Внимание: за да се защитят лакираните подови настилки се препоръчва покритие със защитен материал на зоните, в които има маси и столове на колелца.

Подготовка на основата

Повърхностите, които предварително са покрити със слой лак се шлайфат и се почистват много добре. Остатъците от лака се отстраняват чрез шлайфане.

Начин на нанасяне

Преди употреба съдържанието се разбърква много добре. Ако е необходимо се разрежда с макс. 20% вода. Capadur Parckettlack се нанася в равномерен слой с четка или с мече.  

Върху новите повърхности, без финишно покритие, в зависимост от абсорбционната способност на основата се нанасят 2-3 слоя. Върху паркет и ламиниран паркет се нанася само един слой лак.

Разход

Около100-150 ml/m2 за всеки слой, в зависимост от структурата на повърхността и от абсорбционната способност на основата. 

Условия за обработка

Минимум + 12°C температура на основата и въздуха.

Време за съхнене

При температура от 20оC и 65% относителна влага на въздуха, следващото покритие може да се нанася след 12 часа. Напълно сухо е след 24 часа. 

Бележка

Първото почистване с вода и домакински почистващи препарати и такива за килими се препоръчва да се извърши една седмица след нанасяне на продукта. 

Capadur ParkettLack се почиства с метла или с прахосмукачка. Мръсотията се отстранява с влажна кърпа. При мокро почистване с вода може да се използва специален почистващ разтвор за подови настилки. В този случай препоръчваме внимателно да спазвате инструкциите за употреба на съответния разтвор. Препоръчва се избягване на триенето и изтриване с разтворители. Да не се използват разтворители. За повърхностите, изложени в голяма степен на замърсяване се препоръчва да се покрият със защитни материали.

Препоръчва се зоните, в които има маси и столове на колеца да се покрият със защитни материали.