Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Domeniu de aplicare

Caparol ProjektPutz este o tencuială structurabilă, pe bază de dispersii acrilice, cu o structură tip R -„zgâriată” sau tip K - „bob lângă bob”, recomandată pentru aplicări pe suprafețe exterioare. Ideală ca strat de finisare a sistemelor de termoizolație. Nu sunt recomandate suprafețele cu eflorescențe de sare, precum și suprafețele din material plastic sau lemn.

Proprietăți 

 • permeabilă la vapori de apă
 • rezistentă la intemperii și la factorii de mediu
 • ecologică, cu miros plăcut
 • prelucrare ușoară
 • robustă
 • diluabilă cu apă

Ambalaj/Capacitate recipient 

25 kg

Culoare

Alb

Caparol ProjektPutz se poate nuanța în sistem computerizat ColorExpress. Pentru a evita eventualele greşeli de nuanţare, verificaţi exactitatea culorii înaintea aplicării produsului.
Cantități mici de tencuială se pot nuanța și manual cu max. 5% coloranți CaparolColor sau Amphi-Color.
Disponibilă și ca produs gata nuanțat, în 10 nuanțe special selecționate: Amazonas, Aprikose, Cognac, Granat, Madeira, Mais, Mandarin, Marone, Muskat și Terra.

Grad de luciu

Mat

Depozitare

La rece, uscat și ferită de îngheț. Se protejează de lumina directă a soarelui.
Valabil 24 luni de la data fabricaţiei, în recipiente originale, închise etanş.

Date tehnice

Difuzie echivalentă grosimii stratului de aer:

pe Capatect Klebespachtel 186 M:

max. 0,24 m conform DIN EN ISO 7783-2

Coeficient de absorbţie a apei:

w < 0,15 kg/(m2 · h0,5) conform DIN EN 1062-3

Consistență

Păstoasă

Consum

Nume Produs

Structură

Granulație

(mm)

Consum

cca. (kg/m2)

Caparol ProjektPutz K15

Structură „bob lângă bob”

1,5

2,4 – 2,6

Caparol ProjektPutz K20

Structură „bob lângă bob”

2,0

2,6 - 2,8

Caparol ProjektPutz R15

Structură „zgâriată”

1,5

1,7 – 1,9

Caparol ProjektPutz R20

Structură „zgâriată”

2,0

2,2 - 2,4

Caparol ProjektPutz R30

Structură „zgâriată”

3,0

3,0 - 3,2

Acestea valori sunt orientative, neluându-se în considerare pierderile de material la aplicare. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe. De asemenea, trebuie luate în considerare variații ale acestor consumuri datorită caracteristicile stratului suport și a condițiilor de aplicare.

Приложение

Caparol ProjektPutz е акрилна структурираща мазилка с R / K, предназначена за за външно приложение. Идеален като финишно покритие за топлоизолационни системи. Не се препоръчват повърхности със солено ефлоресценция, както и пластмасови или дървени повърхности.

Характеристики

 • Паропропусклива V1
 • Водопоглъщаемост W2
 • Устойчиви на атмосферни влияния
 • Лесна обработка
 • Водоразредима

Опаковка

25 kg

Цвят

Бял.

Caparol ProjektPutz може да се оцветява в ColorExpress. За да избегнете грешки при тониране, проверете точността на цвета преди да поставите продукта. Малки количества мазилка могат да бъдат оцветени ръчно с макс. 5% CaparolColor или Amphi-Color багрила. Предлага се и като тониран продукт в 10 специално подбрани нюанса: Amazonas, Aprikose, Cognac, Granat, Madeira, Mais, Mandarin, Marone, Muskat и Terra.

Степен на блясък

Мат

Съхранение

Студено, сухо и без замръзване. Предпазва от пряка слънчева светлина.
Валиден 24 месеца от датата на производство в оригинални опаковки, запечатани.

Технически данни

 • Дифузия: V2 (max. 0,24 m  DIN EN ISO 7783-2)
 • Коефициент на абсорбиране на вода: W2 (< 0,15 kg/(m2 · h0,5) DIN EN 1062-3)

Разход

 • Caparol ProjektPutz K15/ 1,5 mm/ 2,4 – 2,6 kg/m2
 • Caparol ProjektPutz K20/ 2,0 mm/ 2,6 - 2,8 kg/m2
 • Caparol ProjektPutz R15/ 1,5 mm/ 1,7 – 1,9 kg/m2
 • Caparol ProjektPutz R20/ 2,0 mm/ 2,2 - 2,4 kg/m2
 • Caparol ProjektPutz R30/ 3,0 mm/ 3,0 - 3,2 kg/m2

Тези стойности са индикативни, без да се отчитат материалните загуби при подаване на заявление. Точната консумация се определя чрез вземане на проби. Вариантите на това потребление също трябва да се вземат предвид поради характеристиките на поддържащия слой и условията на нанасяне.