Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Приложение

Caparol ProjektPutz е акрилна структурираща мазилка с R / K, предназначена за за външно приложение. Идеален като финишно покритие за топлоизолационни системи. Не се препоръчват повърхности със солено ефлоресценция, както и пластмасови или дървени повърхности.

Характеристики

 • Паропропусклива
 • Устойчиви на атмосферни влияния
 • Приятен мирис
 • Лесна обработка
 • Водоразтворима

Опаковка

25 kg

Цвят

Бял.

Caparol ProjektPutz може да се оцветява в ColorExpress. За да избегнете грешки при тониране, проверете точността на цвета преди да поставите продукта. Малки количества мазилка могат да бъдат оцветени ръчно с макс. 5% CaparolColor или Amphi-Color багрила. Предлага се и като тониран продукт в 10 специално подбрани нюанса: Amazonas, Aprikose, Cognac, Granat, Madeira, Mais, Mandarin, Marone, Muskat и Terra.

Степен на блясък

Мат

Съхранение

Студено, сухо и без замръзване. Предпазва от пряка слънчева светлина.
Валиден 24 месеца от датата на производство в оригинални опаковки, запечатани.

Технически данни

 • Дифузия: max. 0,24 m  DIN EN ISO 7783-2
 • Коефициент на абсорбиране на вода: < 0,15 kg/(m2 · h0,5) DIN EN 1062-3

Разход

 • Caparol ProjektPutz K15/ 1,5 mm/ 2,4 – 2,6 kg/m2
 • Caparol ProjektPutz K20/ 2,0 mm/ 2,6 - 2,8 kg/m2
 • Caparol ProjektPutz R15/ 1,5 mm/ 1,7 – 1,9 kg/m2
 • Caparol ProjektPutz R20/ 2,0 mm/ 2,2 - 2,4 kg/m2
 • Caparol ProjektPutz R30/ 3,0 mm/ 3,0 - 3,2 kg/m2

Тези стойности са индикативни, без да се отчитат материалните загуби при подаване на заявление. Точната консумация се определя чрез вземане на проби. Вариантите на това потребление също трябва да се вземат предвид поради характеристиките на поддържащия слой и условията на нанасяне.