Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie netede, curate, uscate, solide (fixe), portante și fără substanţe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Se îndepărtează suprafeţele fără capacitate portantă de lacuri,  vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice precum și vopselele minerale fără capacitate portantă.
Straturile portante se curăță uscat sau umed.
Mucegaiul, mușchii sau algele se înlătură cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale. Suprafața se spală bine cu Capatox şi se lasă să se usuce.
Suprafeţele murdare de fum industrial sau funingine se spală cu jet de apă sub presiune cu adaos de detergenți, în conformitate cu dispozițiile legale.

Pregătirea materialului

Materialul din găleată se va amesteca obligatoriu înaintea aplicării, utilizând pentru aceasta un mixer de putere cu turație redusă (max.400 rot/min).
Pe aceeaşi suprafaţă se vor aplica numai materiale cu număr de şarjă/colorate identic, în caz contrar, materialele se vor amesteca bine între ele pentru a se evita obţinerea unor nuanţe diferite.

Datorită utilizării materiilor prime naturale, respectiv a nisipului de marmură, este posibilă prezența uneori și a unor granule colorate în nuanțe de gri sau bej-maro în tencuială. Aceasta este o proprietate a tencuielii și nu reprezintă motiv de reclamație. 

Mod de aplicare

Tencuiala se aplică într-un strat uniform, la grosimea granulelor, cu fierul de glet inoxidabil. Stratul proaspăt aplicat se prelucrează cu o drişcă din plastic sau PU, în vederea obţinerii structurii dorite: tencuiala tip K se structurează circular, iar tencuiala tip R se structurează orizontal, vertical sau circular.

Unealta aleasă pentru structurare influenţează aspectul final al suprafeţei, aşadar se impune folosirea aceleiaşi unelte pe aceeaşi suprafaţă.  În cazul aplicării prin pulverizarea, alegerea duzei se face în conformitate cu granulația tencuielii. Presiunea de lucru trebuie să fie de 0,3 - 0,4 MPa (3 - 4 bar).

Se  va  acorda  o  atenție  deosebită  ca  aplicarea  prin  pulverizare  să  se  facă  într-un  strat  uniform, evitându-se suprapunerile de material între etajele schelelor. Pentru a obține o suprafață structurată uniform, suprafețele alăturate se vor structura de același aplicator.

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile (îmbinări între straturi), a dungilor inestetice pe suprafaţa finisată,  este  necesară  prezenţa  unui  număr  suficient  de  aplicatori  pe  schelă,  care  să  aplice materialul „ud pe ud”, fără întrerupere, dintr-o singură trecere.

Instrucțiuni de aplicare

Carbon-Fassadenputz nu este recomandat pentru suprafeţe orizontale cu acumulare de apă. Înainte de aplicarea tencuielii decorative suprafața se amorsează cu Caparol Putzgrund, care se nuanțează într-o nuanță similară tencuielii decorative. Amorsa, respectiv stratul intermediar trebuie să fie bine uscat înaintea aplicării stratului de finisaj.

Sisteme de termoizolație
Mase de armare minerale noi:
Se amorsează cu Caparol Putzgrund. Mase de armare noi fără ciment:
Se amorsează cu Caparol Putzgrund.

Tencuieli din grupele de mortare P II şi P III:
Pot fi finisate după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă după 2 săptămâni, la cca. 20°C şi 65% umiditate relativă a aerului. În cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile, cum e vântul sau ploaia, se va păstra un timp de uscare considerabil mai mare. Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal scade riscul apariţiei eflorescenţelor de var, astfel că aceste tencuieli pot fi acoperite (finisate) după doar 7 zile de așteptare.

Tencuieli vechi:
Reparaţiile tencuielilor trebuie să fie bine întărite şi uscate. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase, se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. și un strat intermediar cu Caparol Putzgrund. Pe tencuielile puternic nisipoase, făinoase, se aplică un strat de grund cu Dupagrund și un strat intermediar cu Caparol Putzgrund.

Beton:
Suprafețele de beton cu depozite de murdărie sau cu strat făinos se curăţa mecanic sau cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale. Pe tencuielile foarte poroase, ușor nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. Pe suprafețele făinoase se aplică un strat de grund cu Dupa-grund. Ca strat intermediar se aplică Caparol Putzgrund.

Suprafețe cu vopsea pe bază de dispersie, portante, mate
Suprafețele mate, ușor absorbante, se acoperă (finisează) fără o pregătire prealabilă. Straturile vechi murdare, cretoase, se curăță cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale. În cazul altor tipuri de curățare (spălare, periere, pulverizare) se aplică un strat de grund cu Dupagrund. Ca strat intermediar se aplică Caparol Putzgrund.

Vopsele silicatice portante:
Se vopsesc cu produse Sylitol sau AmphiSilan. Suprafețe crăpate de tencuială sau beton:
Se vopsesc cu Cap-elast.

Condiții de prelucrare

În timpul aplicării și în faza de uscare, inclusiv pe timpul nopții, temperatura stratului suport și a aerului nu poate scădea sub + 5°C sau depăși + 30°C. Nu se va lucra sub soare sau vânt puternic, ceață sau în condiţii de umiditate ridicată. Dacă este cazul, protejaţi faţada cu ajutorul prelatelor pentru schele.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, tencuiala este uscată la suprafaţă după 12 de ore iar după 24 de ore este rezistentă la ploaie. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 2-3 zile. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare. Tencuiala se usucă fizic prin evaporarea umidităţii. În sezonul rece sau în condiţii de umiditate ridicată, se va păstra un timp de uscare mai îndelungat.  

Curățarea echipamentului

Se face imediat după utilizare, cu apă.

Подготовка на основата

За основа се нанася Caparol Putzgrund в приблизително същия цвят като мазилката. Изчаква се 12 часа да изсъхне и след това се нанася CarboPor Strukturputz.

Пододящи основи

Нови варови, вароциментови, циментови мазилки, мазилки от групи хоросани P Ic, P II и P III: Новите мазилки е хубаво да не се боядисват 2 до 4 седмици, ако времето позволява, за да се стегнат. Трябва да се отстранят изтриващите се, респективно ронливи повърхности и евентуални минерални наслагвания.

Стари стабилни варови, вароциментови, циментови мазилки, мазилки от групи хоросани P Ic, P II и P III: Силно замърсени или покрити с водорасли повърхности се почистват добре с четка или уред за почистване под високо налягане.

Заразени с плесени и водорасли: Отстраняват се механично. Боядисват се обилно с Capatox и се остават добре да изсъхнат.

Мазилки с песъчлива повърхност: На сухо се почистват с четка и цялата повърхност се измива добре с вода. Нанася се слой CarboSolGrund.

Стари минерални или дисперсионни бои: Старите боядисани слоеве, които са здраво захванати за повърхността, не са повредени от външните условия се почистват на сухо или с вода. Слоевете, които не са здраво захванати или са засегнати от външните условия, се отстраняват чрез остъргване респективно изшлайфане, сваляне на байца или чрез почистване под високо налягане.

Поправка на мазилки: При изглаждане на пукнатини и повредени повърхности на мазилките, трябва да се внимава хоросанът за изглаждането да отговаря на устойчивостта и структурата на съществуващата мазилка. Преди боядисване, поправените мазилки трябва да са добре оздравени и изсушени.

Метод на нанасяне

Нанесете Capatect CarboPor Strukturputz с маламашка от неръждаема стомана, отнемете излишното количество докато остане на размера на гранулите и докато е още мокра, изстържете с пластмасова или стоманена маламашка. За предотвратяване на следи от свързване между добавени участъци трябва да работят достатъчно работници на всеки участък, за да могат бързо да нанасят мокро върху мокро. Винаги нанасяйте мазилка на цялата повърхност или част без прекъсване.

Условия за нанасяне

Минималната температура на нанасяне трябва да е 5°C (температура на материала, въздуха и стените). Използване на подходящи защитни мерки при ярко слънце, силен вятър, дъжд, мъгла или температури предразполагащи роса е недопустимо. Тези условия трябва да бъдат изпълнени най-малко в продължение на 2 дни след нанасяне на мазилката. Внимание при слана.

Разреждане

При необходимост добавете максимално 1 % чиста вода до постигане на консистенцията за нанасяне. Оцветената мазилка обикновено изисква по-малко вода за оптимизиране на консистенцията за нанасяне.

Разход

  • Capatect CarboPor-Reibputz 10: около 1,8 kg/m²
  • Capatect CarboPor-Reibputz 15: около 2,3 kg/m²
  • Capatect CarboPor-Reibputz 20: около 2,8 kg/m²
  • Capatect CarboPor-Reibputz 30: около 4,0 kg/m²

Разходът зависи от характеристиките на основата и начина на полагане. (Горепосочените са ориентировъчни стойности без гаранция за точност. Точният разход определете чрез нанасяне върху пробна повърхност.)

Време за съхранение

При + 20 ° C и 65 % влажност на въздуха в зависимост от структурата, мазилката е изсъхва след около 24 часа и може да бъде работено върху нея след 2-3 дни. При ниска температура и по-висока влажност на въздуха, времето за съхнене се удължава съответно.

Инструменти

Неръждаема или пластмасова маламашка. Почистват се с вода веднага след ползване.

Бележка

Трябва да се отбележи, че поради попивателното качество, вида и структурата на повърхността, както и отделните слоеве, въздействията на околната среда и на светлината, както и колебанията в качеството на суровината са възможни леки отклонения в цветовите ефекти и фини пукнатини или малки дупчици. По тази причина може да се наложи полагането на изравнителен слой с фасадна боя CarboSol или Primasil. Искове или рекламации поради отклонения в цвета, дължащи се на посочените причини, не могат да бъдат предявявани. За да избегнете влиянието на дъжда по време на фазата на сушене, покрийте с платнища, ако е необходимо. При силен вятър или слънчева светлина препоръчваме да се предпазва фасадата чрез покриване. Не е подходящ за хоризонтални повърхности, които се мокрят. При силно абсорбиращи, силно изветрени или обелени повърхности е необходимо нанасянето на грунд с CarboSolGrund (разход приблизително 200 - 500 g / m²). Покрийте повърхностите около тези, върху които ще се работи, особено стъкло, керамика, клинкер, естествен камък и метал. Измийте веднага замърсяванията с вода и не чакайте да изсъхнат.