Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Подготовка на основата

За основа се нанася Caparol Putzgrund в приблизително същия цвят като мазилката. Изчаква се 12 часа да изсъхне и след това се нанася CarboPor Strukturputz.

Пододящи основи

Нови варови, вароциментови, циментови мазилки, мазилки от групи хоросани P Ic, P II и P III: Новите мазилки е хубаво да не се боядисват 2 до 4 седмици, ако времето позволява, за да се стегнат. Трябва да се отстранят изтриващите се, респективно ронливи повърхности и евентуални минерални наслагвания.

Стари стабилни варови, вароциментови, циментови мазилки, мазилки от групи хоросани P Ic, P II и P III: Силно замърсени или покрити с водорасли повърхности се почистват добре с четка или уред за почистване под високо налягане.

Заразени с плесени и водорасли: Отстраняват се механично. Боядисват се обилно с Capatox и се остават добре да изсъхнат.

Мазилки с песъчлива повърхност: На сухо се почистват с четка и цялата повърхност се измива добре с вода. Нанася се слой CarboSolGrund.

Стари минерални или дисперсионни бои: Старите боядисани слоеве, които са здраво захванати за повърхността, не са повредени от външните условия се почистват на сухо или с вода. Слоевете, които не са здраво захванати или са засегнати от външните условия, се отстраняват чрез остъргване респективно изшлайфане, сваляне на байца или чрез почистване под високо налягане.

Поправка на мазилки: При изглаждане на пукнатини и повредени повърхности на мазилките, трябва да се внимава хоросанът за изглаждането да отговаря на устойчивостта и структурата на съществуващата мазилка. Преди боядисване, поправените мазилки трябва да са добре оздравени и изсушени.

Метод на нанасяне

Нанесете Capatect CarboPor Strukturputz с маламашка от неръждаема стомана, отнемете излишното количество докато остане на размера на гранулите и докато е още мокра, изстържете с пластмасова или стоманена маламашка. За предотвратяване на следи от свързване между добавени участъци трябва да работят достатъчно работници на всеки участък, за да могат бързо да нанасят мокро върху мокро. Винаги нанасяйте мазилка на цялата повърхност или част без прекъсване.

Условия за нанасяне

Минималната температура на нанасяне трябва да е 5°C (температура на материала, въздуха и стените). Използване на подходящи защитни мерки при ярко слънце, силен вятър, дъжд, мъгла или температури предразполагащи роса е недопустимо. Тези условия трябва да бъдат изпълнени най-малко в продължение на 2 дни след нанасяне на мазилката. Внимание при слана.

Разреждане

При необходимост добавете максимално 1 % чиста вода до постигане на консистенцията за нанасяне. Оцветената мазилка обикновено изисква по-малко вода за оптимизиране на консистенцията за нанасяне.

Разход

  • Capatect CarboPor-Reibputz 10: около 1,8 kg/m²
  • Capatect CarboPor-Reibputz 15: около 2,3 kg/m²
  • Capatect CarboPor-Reibputz 20: около 2,8 kg/m²
  • Capatect CarboPor-Reibputz 30: около 4,0 kg/m²

Разходът зависи от характеристиките на основата и начина на полагане. (Горепосочените са ориентировъчни стойности без гаранция за точност. Точният разход определете чрез нанасяне върху пробна повърхност.)

Време за съхранение

При + 20 ° C и 65 % влажност на въздуха в зависимост от структурата, мазилката е изсъхва след около 24 часа и може да бъде работено върху нея след 2-3 дни. При ниска температура и по-висока влажност на въздуха, времето за съхнене се удължава съответно.

Инструменти

Неръждаема или пластмасова маламашка. Почистват се с вода веднага след ползване.

Бележка

Трябва да се отбележи, че поради попивателното качество, вида и структурата на повърхността, както и отделните слоеве, въздействията на околната среда и на светлината, както и колебанията в качеството на суровината са възможни леки отклонения в цветовите ефекти и фини пукнатини или малки дупчици. По тази причина може да се наложи полагането на изравнителен слой с фасадна боя CarboSol или Primasil. Искове или рекламации поради отклонения в цвета, дължащи се на посочените причини, не могат да бъдат предявявани. За да избегнете влиянието на дъжда по време на фазата на сушене, покрийте с платнища, ако е необходимо. При силен вятър или слънчева светлина препоръчваме да се предпазва фасадата чрез покриване. Не е подходящ за хоризонтални повърхности, които се мокрят. При силно абсорбиращи, силно изветрени или обелени повърхности е необходимо нанасянето на грунд с CarboSolGrund (разход приблизително 200 - 500 g / m²). Покрийте повърхностите около тези, върху които ще се работи, особено стъкло, керамика, клинкер, естествен камък и метал. Измийте веднага замърсяванията с вода и не чакайте да изсъхнат.