Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Описание на продукта

Capatect CarboPor Strukturputze e с висока способност на дишане, подсилени с карбонови влакна и има ясно изразена водоустойчивост. Фотокаталитичното свойство на Capatect CarboPor Strukturputze способства активен самопочистващ се ефект и висока защита на мазилката от първоначално заразяване с микроорганизми (водорасли, гъбички). В зависимост от техниката и размера на зрънцата могат да бъдат постигнати различни структури.

Основа

Нанометрични, високо хидрофобни силиконово-акрилни свързващи материали

Опаковка

25 kg

Цвят

Бял

Оставете в завода да Ви оцветят мазилката в желания нюанс с максимално 3 % Alpinacolor или AVA Amphicolor цветен концентрат или оцветител.

Съхранение

На хладно, защитено от замръзване място. Фабрично затворено може да бъде съхранявано 12 месеца.

Технически данни

  • Плътност:                                                                                около 1,90g/cm³
  • Коефициент на абсорбция на вода w ÖN EN 1062-3:         ≤ 0,05 [kg/(m²/h0,5)] W3 нисък
  • Коефициент на дифузия на пара μ EN ISO 7783:               около 65 V1 висок
  • Свойство на топлопроводимост λ10,dry EN 1745:               1,09 W/(m.K) таблична средна стойност (P=50  %)
  • Поведение при пожар ÖN EN 13501-1:                                 Еврокласа А2

Забележка

Capatect CarboPor Strukturputz е продукт, чиито качества предлагат например ниската водоабсорбация и високото ниво на дифузия на дишане, обичайно продължителна защита от заразяване с гъбички или водорасли, чиято продължителност на действие зависи от метеорологичните условия и от обекта, като например нивото на влажност и замърсяване. Трайно предпазване от появата на гъбички и водорасли не е възможно.