Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Област на приложение

Обновяване / Полагане на финишен слой

Върху основи със сцепление, покрити със стари мазилки (и мазилки на базата на синтетични смоли). Върху основи със сцепление, покрити със стари бои (и бои на базата на синтетични смоли). За вътрешно и външно приложение. Като финишен слой (минимум 1,5 мм), на нови термоизолационни системи, върхуCapatect Leichspachtel.

Като покривна мазилки, MK-Uniputz

Може да се моделира, структурира или  пердаши (с гъбена маламашка). Цветът и устойчивостта срещу неблагоприятни условия на продукта  MK-Uniputz се осигуряват от един покривен слой с Capatect Thermosan.

Характеристики

 • Лесно нанасяне
 • Пропускливост на водни пари
 • Хидрофобна
 • Ръчно или механично обработване
 • Структуриране на повърхността по избор

Технически данни

 • Плътност на пресния хоросан: 1,4 kg/dm2
 • Якост на опън при натоварване: 1,6 N/mm2
 • Якост на натиск: > 3 N/mm2
 • Коефициент на абсорбция на вода < 0,5 kg/m2 / 24 ч    
 • Съдържание на аериращи пори: 15 – 20 Vol.%
 • Дифузия на пари (µ): около 17

Разход

Около 1,1 kg/m2 / mm

Опаковка

Чували от 25 kg, контейнер от 8000 kg

Консистенция

Прахообразна

Цвят

Бял.

Съхранение

На сухи места, предпазена от влага, при условия на съхранение подобни на тези за съхранение на цимент.