Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Описание

Caparol Silacril Fassadenputz е органична декоративна мазилка обогатена със силикон, със структура от типа R -„влачена” или от типа К – „драскана ”, която се препоръчва за нанасяне върху външни повърхности. Идеална е за завършващ слой на топлоизолационните системи на Caparol. Не се препоръчва за повърхности с ефлоресцентни отлагания, както и за повърхности от пластмаса или дърво.

Характеристики

  • висока пропускливост на водни пари
  • устойчивост на атмосферните влияния и на агресивни фактори на околната среда
  • екологична, с приятен мирис
  • лесно се обработва
  • здрава
  • водоразредима

Опаковка

25 kg

Цвят

Бял

Caparol Silacril Fassadenputz може да се оцветява с компютърната система Color Express. За да се предотвратят евентуалните грешки при оцветяването, проверете точния цвят преди да нанесете продукта.

Степен на гланц

Мат

Съхранение

На студено, сухо и предпазено от замръзване място. Да се пази от пряка слънчева светлина. Трайност – 24 месеца от датата на производство, в оригиналната опаковка, плътно затворена.

Технически данни

  • Пропускливост на водни пари: Клас V2
  • Коефициент на водопоглъщане: Клас W2
  • Консистенция: пастообразна