Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Подходящи основи

Повърхностите трябва да не са компрометирани, чисти и сухи, съгласно DIN 18363, параграф 3. В зависимост от съществуващия носещ слой и неговите характеристики, трябва да се нанасе подходящ грунд. Вижте технически карта № 650 „Поддържащи слоеве и подготовката им ”. Старите лъскави и лъскави слоеве трябва предварително да се шлайфат.

Подготовка на основата

Нанесете подходящ грунд преди полагането на продукта в зависимост от изискванията на основата. Шлайфаите гланцираните повърхности преди прилагането на продукта. 

Нанасяне

Възможност за ръчно и машинно нанасяне. 
Ръчно нанасяне: Разбъркайте преди употреба. Нанесете с маламашка от неръждаема стомана. Оставете да засъхне, след което намокрете и обработете с филц(кече или гъба) или използвайте шкурка при сухо състояние. 
 
Caparol AkkordLeichtspachtel е особено подходящ за нанасяне върху гипсови плоскости, защото материалът може да бъде изтеглен до минимална дебелина. Материалът може да бъде използван и за укрепване на гипсокартонени плоскости в комбинация с подходяща армировка. Прилагане на продукта  е ефективен начин, когато няма промени в дължината, дължащи се на температурата и влагата в помещението. Минимална температура в помещението при полагане: +10 °C. Попълнете с Caparol AkkordLeichtspachtel фугата, поставете армировъчна лента и покрийте с Caparol AkkordLeichtspachtel . Оставете да засъхне, след което нанесете отново Caparol AkkordLeichtspachtel. Повторете процедурата за фуги с дълбочина над 3 mm. 
 
 

Полагане чрез изпръскване: Нанесете неразреден Caparol AkkordLeichtspachtel обилно по цялата повърхност и непосредствено след това загладете с помощта на подходящ инструмент от неръждаема стомана. Оставете да засъхне, след което  намокрете и обработете с филц или използвайте шкурка при сухо състояние. 
 
 

Подходящи средства за нанасяне чрез изпръскване: Caparol-Akkordspachtel се полага с помощта на оборудване за безвъздушно нанасяне. След употреба всички филтри трябва да бъдат сменени. Размер на дюзата: 0.035” – 0.052”, в зависимост от използваният пистолет. Използвайте пистолети, препоръчани от самия производител за по-лесно полагане на материала.  Налягане: Прибл. 150 – 180 bar.

Слоеве


Последващо третиране: Оставете повърхността да изсъхне напълно. Когато Caparol-AkkordLeichtspachtel се грундира с Caparol- Haftgrund или CapaSol, повърхността трябва да бъде покрита с подходяща дисперсия/емулсия на латексови бои, акрилни емайли, тапети или др. Положете слой от Putzgrund 610 преди нанасянето на органичен грунд или мазилка

Разход

Прибл. 1.2 kg/m² на mm от дебелината на слоя.

Условия за нанасяне

Минимална температура за полагане и изсъхване: +5 °C за основата и заобикалящият въздух и повече от  +10 °C за материала по време на полагане

Време за съхнене

Прибл. 12- 48 часа в зависимост от температурата, влагата и дебелината на нанесения слой.

Бележка

Не използвайте Caparol-AkkordLeichtspachtel за влажни места. Може да се получат разлики в цвета поради използването на естествени пълнители. Основи с ниска степен на попиваемост могат да предизвикат появата на въздушни мехурчета. Те могат да бъдат отстранени чрез заглаждане. Времето за изсъхване зависи от температурата и степента на влажност. Ако въздушните мехурчета се появят отново, процедурата трябва да бъде повторена. При груби повърхности може да се наложи повторно заглждане, за да се постигне гладка и равна повърхност. За да гарантирате бързото изсъхване, осигурете добра вентилация. При полагане на повърхности, съдържащи гипс при излагане на влага може да се получи подуване.