Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Подходящи основи

Основата трябва да бъде здрава, суха, чиста и освободена от всички вещества, които могат да попречат на доброто сцепление. В зависимост от изискванията на основата, трябва да приложите подходящ грунд преди прилагането на продукта. Гланцовите основи трябва да бъдат шлайфани преди нанасянето на продукта.

Метод на полагане

Ръчно заглаждане:

Разбъркайте добре продукта и нанесете с маламашка от неръждаема стомана. Оставете да засъхне и шлайфайте с подходящ инструмент.  Продуктът може да се полага и чрез изпръскване, като е необходимо добавянето на 5-10% вода. Степента на текстуриране на продукта се променя с добавянето на различно количество вода. Техниката на изпръскване е особено подходяща за тавани, които не се подлагат на допълнително обработване.

Подходящи средства за изпръскване:

Използвайте оборудване за безвъздушно нанасяне на мазилка с висока производителност. Сменете всички филтри след използването на безвъздушният пистолет. 

  • Размер на дюзата: 0.035” до 0.043”
  • Налягане: Прибл. 150 to 180 bar

Използвайте оборудване препоръчано от самият производител на продукта. 

Системи за последващи покрития

Нанесете първоначално слой от Caparol-Haftgrund преди полагането на Sylitol Bio-Innenfarbe. Повърхности, обработени с Caparol-Akkordspachtel, могат да бъдат покрити след пълното им изсъхване с подходяща латексова боя или акрилен лак без предварително грундиране.

Нанесете първичен слой от Caparol-Haftgrund преди полагането на тапети. Нанесете предварително  слой от Putzgrund 610 преди нанасянето на  мазилка. 

Разход

Прибл. 1800 g/m2 /mm  дебелината на слоя.

Условия за нанасяне

Минимална температура при нанасяне и изсъхване : +5 °C за основата и атмосферния въздух.

Време за съхнене

Прибл. 12- 48 часа в зависимост от температурата, влагата и дебелината на нанесения слой.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите/оборудването с вода и сапун незабавно след употреба.

Забележка

Да не се прилага във влажни и мокри помещения. Използвайте Caparol-Akkordspachtel fein за постигане на гладки повърхности. 

Минимални цветови разлики могат да се получат в резултат от естествените пълнители. Когато останат неизпръскани повърхности при прилагане на техниката на изпръскване, използвайте продукти от една и съща партида за нанасяне на празните места. За изпръскване на стени е препоръчително да се добави предварително слой от Caparol emulsion paint за постигане на по-висока устойчивост. Преработване на повърхности, съдържащи гипс може да доведе до тяхното подуване, лющене и поява на мехури при продължителна експозиция на влага. Фини мехурчета могат да се образуват на ниско абсорбиращи основи. Тези въздушни джобчета могат да бъдат отстранени след кратко засъхване и след това повторно нанасяне на продукта и заглаждане на повърхността. Точното време за повторно изглаждане зависи от температурата и влагата в помещението. След като въздушните джобчета се появят след повторното изглаждане, това означава, че то е било извършено прекалено рано и трябва да бъде повторено още веднъж.

За груби повърхности допълнителният процес на изглаждане е задължителен за постигането на гладка повърхност.