Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Сфера на приложение

Caparol-Akkordspachtel fein (fine):

Универсална фина шпакловъчна маса, подходяща за отстраняване на малки дефекти и неравности, дупки и цепнатини по повърхността. Подходяща за постигане на гладка повърхност след грунд/мазилка или на бетонна повърхност. Също така подходяща за постигане на фино текстурирана повърхност след изпръскване на стени и тавани. Подходяща за постигането на високо качество на повърхността при използване на гипсокартонени плоскости. 

Caparol-Akkordspachtel mittel (medium):

Универсална фина шпакловъчна маса за изравняване на големи неравности по повърхността, попълване на дупки и отстраняване на пукнатини. Използване на техника на изпръскване на продукта при изравняване на бетонови повърхности или след груба мазилка. Подходящ за постигане на високо качество на повърхността при използване на гипсокартонени плоскости.

Качества на продукта

 • Минимално количество на емисиите и без разтворители
 • Водоразредим, екологичен, със слаба миризма
 • Висока якост на сцепление с основата
 • Твърда повърхност след нанасяне, несвиваем 
 • Може да се шлайфа в сухо състояние и да се обработва с кече в мокро
 • Възможност за прилагане чрез изпръскване
 • Лесен за полагане
 • Негорим  с вещества за намаляване на пламъка

Свързващо вещество

дисперсия на синтетични смоли.

Опаковка

8 kg кофа; 25 kg кофа 

Цвят

Натурално бял. Продуктът може да се оцветява максимум до 5% от CaparolColor или AVA колоранти. Количества  от над 1000 kg могат да бъдат оцветени в завода производител.

Степен на гланц

Maт

Съхранение

Съхранявайте на хладно, проветриво без опасност от замръзване място.

Допълнителни продукти

 • Caparol-Füllspachtel P
 • Histolith® Renovierspachtel
 • Histolith® Feinputz
 • Capatect-Feinspachtel 195
 • Capatect ArmaReno 700