Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Сфера на приложение

Пастообразна шпакловка, предназначена за ръчно или механизирано нанасяне със системата Airless. Може да се нанася върху големи повърхности, на тавани и най-вече върху готови строителни елементи, бетонни повърхности от сглобяеми елементи по системата Филигран, гипс картонени повърхности и др.

Характеристики

 • Лесно нанасяне
 • Разредима с вода, екологична, с неутрален мирис
 • Устойчивост на триене, високо сцепление
 • Равномерно изсъхване в дълбочина
 • Сухо шлайфане, пердашене с мокър материал
 • Дифузионна способност
 • Материалът се нанася в тънък слой и се нивелира

Свързващо вещество

Дисперсия на базата на синтетични смоли съгласно DIN 55 945

Опаковка

25kg

Цвят

Бял

Гланц

Мат

Съхранение

На прохладни места, предпазена от замръзване.

Допълващи продукти

 • Комплект за довършване Ratio-Spachtel (не се доставя заедно с контейнера Caparol Ratio-Spachtel, получава се отделно, по специална поръчка) 
 • Комплект ключове - При подходяща поддръжка, комплектът ключове може да се използва многократно. Свързващият маркуч с апарата за пръскане се придобива от производителя на апарата. Размерът на връзката е 3 цола (тръба B)
 • Caparol Fullspachtel P
 • Histolith Renovierspachtel
 • Histolith Feinputz
 • Capatect-Feinspachtel 195
 • Capatect ArmaReno 700