DisboADD 903 Beschleuniger für EP-Harze

Ускорител за някои епоксидни грундове и покрития

Обхват на приложени

Продукти за ускоряване на втвърдяването и намаляване на времето за монтаж на Disboxid 460 EP-Ground, Disboxid 461 EP-Filler, Disboxid 462 EP-Siegel Neu, Disboxid 463 EP-Grund Neu и Disboxid 464 EP-Decksiegel.

Характеристики

Спомага втвърдяването, като по този начин намалява времето за изчакване между нанасянето на слоевете.

Основа

Материал на базата на третичен полиамин.

Опаковка

Картон: 6 x 0,5l

Цвят

Прозрачен
В някои случаи, Disboxid 903 EP-Rapid може да увеличи пожълтяване на третирания продукт, но неговата функционалност няма да бъде засегната.

Съхранение

Студено, сухо, без замръзване.

Може да се съхранява 12 месеца в оригиналния запечатан контейнер.

Технически данни

  • Плътност:                                                        cca. 1,0 g/cm3
  • Съдържание на твърдо вещество:                     100%