Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Прясно положени, гладки подови покрития на базата на епоксидна смола или полиуретанова смола. Евентуално прогонване на въздуха с назъбен валяк трябва да се извърши преди посипването на цветните люспи (чипс). Образуването на филма върху покритието все още не бива да е започнало, тъй като в противен случай няма да се получи достатъчно добро свързване. Подходящи за всички подови покрития Disbon. По принцип цветните люспи не бива да се прилагат при ESD системи, антистатични системи и WHG системи (системи за битови води съгл. Закона за битовите води).

Съотношение на смесване

Всички цветови тонове може да се смесват в произволно съотношение на сместа.

Процес на нанасяне

Цветните люспи (чипс) се впръскват в площта ударно посредством пистолетен механизъм с фуния (размер на отвора 10 mm) с прибл. 2 bar налягане. Площта се обработва равномерно посредством кръгово движение. При посипването малки количества [люспи] се изхвърлят с ръка нагоре и се оставят да паднат върху повърхността. Да се избягват натрупвания на материала, за да се постигне равномерен външен вид

Разход

За открит декоративен вид разходът е прибл. 20 – 40 g/m2. По-големи стойности на разхода могат според цветовия тон да доведат до неравномерен вид на повърхността и до струпване на цветни люспи.

Време на изчакване

След достатъчно време на изчакване поръсената с люспи площ се запечатва във вътрешните помещения с DisboPUR W 458 или DisboXID 422 съгласно техническата информация. За външните площи се използва DisboTHAN 446 или DisboPUR 309.