Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Грунд и шпакловка под други покривни продукти за подови настилки. Свързващо вещество за Disboxid 946 Mörtelquarz за изпълнение на устойчиви на износване  промишлени подови настилки, корнизи и за репрофилиране на дефекти от основата.  Гладко или противохлъзгащо запечатване. Запълване на пукнатините.

Характеристики

  • Висока проникваща способност;
  • Добра устойчивост на химични вещества;
  • Постоянна устойчивост на влага;
  • Дълго време за обработка без посипване с пясък

Свързващо вещество

Течна двукомпонентна епоксидна смола, с нисък вискозитет, A/F, напълно твърда съгласно Deutsche Bauchemie

Опаковка

Ламаринена кофа от 5 kg; ламаринена кофа от 10 kg; кофа от 25 kg (основна маса: ламаринена кофа от 18,75 kg; Втвърдител: ламаринена кофа от 6,25 kg.)

Цвят

Прозрачна. Може да се оцвети с оцветяващи пасти Disboxid 980 NEFA®POX.

Възможна е появата на кредиращи участъци или изменение на цвета поради действието на UV лъчите и неблагоприятните условия. Органичните оцветители (напр. кафе, червено вино или листа) или различни химикали (напр. дезинфектиращи разтвори, киселини и др.) могат да променят цвета на боята. Това не повлиява върху функционалността на продукта.

Съхранение

На сухи и прохладни места, предпазена от замръзване. Неотворената, оригинално запечатана кофа може да се съхранява за минимум 2 години. При ниски температури, продуктът се съхранява преди ползване при температури от около 20°C. 

Технически данни

  • Плътност: около 1,3 g/cm3
  • Дебелина на сухия слой: около 95 µm/100 g/m2
  • Якост при натиск > 65 N/mm2
  • Вискозитет: 200C, около 500