Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Запечатващ финишен слой за система Disbon Parkhaus-System OS 8.

Характеристики

 • Лек мирис
 • Издържа на продължително натоварване с вода
 • Добра устойчивост на химични вещества
 • Устойчивост на замръзване / сол за посипване против заледяване
 • Съответства на изискванията на DIN EN 1504-2 и на DIN 18026: Предпазни системи за бетонни повърхности

Опаковка

бака 30kg

Цвят

RAL 7030 (каменно сиво), RAL 7032 (чакълено сиво), RAL 7035 (светло сиво), RAL 7037 (сива прах), RAL 7038 (ахатово сиво), RAL 7040 (прозоречно сиво), RAL 7042 (транспортно сиво A)
*Специални цветове по заявка.

Технически данни

 • Плътност: прибл. 1,55 g/cm3
 • Износване по Табер: прибл. 42 mg/30 cm2
 • Дебелина на сухия слой: прибл. 66 μm/100 g/m2
 • Твърдост по Shore (A/D): прибл. D 77
 • Якост на огъване: прибл. 50 N/mm2
 • Вискозитет: прибл. 1400 mPas