Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Всички минерални основи.  Основата трябва да бъде фиксирана, стабилна, без прах, масло, грес, гумени следи и други разделящи вещества. При подовото покритие устойчивостта на натиск на покритата повърхност трябва да бъде > 25 N/mm2. Якостта на опън на покритата повърхност трябва да бъде ≥1,5 N / mm2. Минималната измерена стойност не трябва да бъде по-малка от 1,0 N / mm2.

Влажността на основите преди нанасяне полагане не трябва да е по-висока: Бетонови и циментови замазки: макс. 4% ; Анхидридна замазка: макс. 0.5%; Магнезиеви замазки: 2-4%; Ксилолитна замазка: 4-8%; Безводните и магнезитови замазки трябва да избягват натрупването на влага чрез хидроизолация.

При наличние на влага под основата трябва да се нанесе плътен слой грунд DisboXID 420 или DisboXID 462.
В този случай повърхностната якост на опън на основата трябва да бъде средно 2,0 N/ mm2. Най-малката индивидуална стойност не трябва да пада под 1,5 N/ mm2.
Твърдите бетоннови замазки трябва да отговарят на клас на твърдост <IC 15 и не трябва да се деформират при температурни и/ или механични натоварвания.
Консултирайте се с техническия отдел за всяка конкретна основа. 
Основата трябва да е равна и може да има градиент от максимум 1%, тъй като в противен случай материалът не може да се нанесе с необходимата дебелина на слоя.

Подготовка на повърхността

Поддържащият слой трябва да бъде подготвен чрез подходящи мерки, напр. фрезоване, за да отговаря на посочените изисквания. Шлайфането е разрешено само за по-малки площи (обработка на ръбове), с изключение на технологията с диамантено шлайфане за отстраняване на слоеве с ниска якост.

Старите, твърди 2K покрития трябва да бъдат почистени старателно, след това шлайфани или бластирани матово (до избелване), така че да няма остатъци, които да попречат на адхезията. Повърхностните дефекти се поправят с разтвори на Disbocret®-PCC или Disboxid епоксидни разтвори, а повърхността се изравнява.
Материали, съдържащи силикон, не трябва да се използват, тъй като те могат да доведат до повърхностни дефекти.

Подготовка на материала

Разбъркайте  Компонент A (основен материал) и добавете Компонент Б (втвърдител), разбъркайте интензивно с въртяща се бъркалка (макс. 400 оборота), докато се получи еднороден цветен тон. Прехвърлете материала в друг контейнер (чист) и отново разбъркайте добре (не използвайте от оригиналната опаковка).

Ако е необходимо, DisbPUR 385 може да бъде тиксотропиран с максимум 2% тегловно сгъстител DisboADD 913. При градиент до 2% е достатъчно добавяне от приблизително 0,5% теглови части. Качествата и външният вид на повърхността могат да бъдат нарушени чрез добавяне на коригиращи агенти.

Забележка:  DisboPUR 385 може да се смесва само с DisboADD 913, тъй като други уплътнители могат да доведат до нарушения на втвърдяването.

Смесване: KКомпоненр A (Основен материал) : Компонент Б (втвърдител) = 72 : 28 части/ тегло

Нанасяне

С подходящ ракел (например твърд гумен, назъбен).

Забележка: Когато се нанася с назъбен ракел, не се спазват посочените стойности на консумация.

Изграждане на слой

Грундиращ слой

1. Грундирайте минерални основи с DisboXID 420, за да запълните порите. Изсипете смесения материал върху повърхността и бавно го разпределете равномерно, като използвате гумен ракел. За да избегнете лъскави петна, преработете разпределения материал с валяк със среден косъм (с кръстосани движения). В случай на силно абсорбиращи основи е необходимо вповторно грундиране, за да затваряне на порите.

2. След грундирането, грубите и порести основи могат да бъдат изравнени с допълнително покритие за надраскване
DisboPUR 385: 1 тегловна част
DisboADD 942: 0,5 тегловни части

Шпакловане на пукнатините

За изравняване на дълбоки неравност > 1 mm (измерено по метода на пясъчната повърхност) е необходимо полагане на допълнителен слой, от следните материли:

DisboXID 420: 1,0 тегловни части
DisboaADD 942: 0,75 тегловни части
DisboADD 943: 0,75 тегловни части

Изсипете шпакловъчната смес върху предварително грундираната повърхност. Материалът трябва да се изтегли рязко по повърхността с изглаждаща мистрия (макс. 60 mm широка), за да се изравнят неравностите.

Изравнителен слой

Изравняването е от съществено значение за крайната визия на повърхността. Изсипете смесения материал върху грундираната повърхност и го разпределете равномерно с назъбена маламашка (триъгълни зъби 4 mm). Изчакайте около 10 минути, обезвъздушете с назъбен валяк.
Консумация:
DisboXID 420: приблизително 800 g/ m2
DisboADD 942: приблизително 800 g/ m2

Забележка: Нивелиращият слой не се шлифова!

Покривен слой

Саморазливно покритие с гладка повърхност:
Изсипете DisboPUR 385 върху нивелиращия слой в рамките на времето за преработка и разпределете равномерно с назъбена мистрия. Ако времето за преработка на нивелиращия слой е надвишено, той трябва да се шлайфа отново. Важно е да се гарантира, че основата не е компрометирана. Изчаква се около 10 минути, обезвъздушете с ролков валяк.

Повърхностен дизайн

Посипете цветните чипсове DisboADD 948 в свежото покритие и след изсъхване запечатайте с DisboPUR W 458 гладко или с добавка 3 тегловни% Disbon 947 SlideStop Fine, за да стане устойчиво на приплъзване.
Като алтернатива на цветните чипсове DisboADD 8255 могат да се използват без допълнително запечатване.

Забележка: Не използвайте DisboPUR W 458 в зони с мебели на колелца. Ако е необходимо, използвайте защитни постелки в зони с високи механични натоварвания.

Разход

Основен слой върху минерални основи            
DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium

ca. 0,3-0,4 kg/m2
Основно покритие върху асфалт
DisboPUR 385 2K-PU-Beschichtung Premium

ca. 0,5-1,0 kg/m2
Шпакловане на пукнатини
Дебелина над 1,0 mm

DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm
DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4 - 0,8 mmca. 0,66 kg/mm/m2
ca. 0,5 kg/mm/m2
ca. 0,5 kg/mm/m2
Шпакловане на пукнатини на бетон
DisboPUR 385 2K-PU-Beschichtung Premium
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm

ca. 1,3 kg/mm/m2
ca. 0,6 kg/mm/m2
Изравнителен слой

DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium
Disboxid 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm


ca. 0,8 kg/m2
ca. 0,8 kg/m2
Саморазливно покритие с гладка повърхност
Ca. 2 - 3 mm дебелина на слой (6 - 8 mm Триъгълни зъби)
DisboPUR 385 2K-PU-Beschichtung Premiumca. 2,4 - 3,5 kg/m2
Повърхностни дизайни 
С цветни чипсове
DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mmoder
DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm

ca. 30 g/m2
ca. 30 g/m2
Плътен мат
DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung

ca. 130 g/m2
Плътен мат, устойчив на хлъзгане
DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung
DisboADD 947 Glasperlen, fine

ca. 130 g/m2
ca. 4 g/m2

✱✱ Разходите са препоръчителни. Размерът на зъбите зависи от износоустойчивостта на чистачката, температурата, нивото на полагане и условията на повърхността.
Консумацията на горния слой зависи от температурните условия, вида на основата, инструментите за нанасяне и различните декоративни елементи. Следователно точните стойности на потреблението трябва да се определят чрез тест на конкретния обект,

Време за обработка

При 20 ° C и 60% относителна влажност приблизително 40 минути. По-високите температури се скъсяват, а по-ниските удължават срока на годност.

Условия за обработка

Минимална темепература на полагане 15°C, максимална 25°C. Относителната влажност не трябва да надвишава 70%. Температурата на основата винаги трябва да бъде най-малко с 3°C над температурата на точката на оросяване.

Време за изчакване

Времето за изчакване между работните стъпки трябва да бъде мин. 12 и макс. 24 часа при + 20°С. Този времеви интервал се скъсява при високи температури и удължава при ниски температури. Преработването на DisboPUR 385: най-рано след 20 часа, най-късно след 48 часа. Посоченият период се съкращава от по-високите температури и се удължава от по-ниските температури.

Време за изсъхване

При 20°C и 60% относителна влажност може да се ходи и покрива след около 20 часа, напълно механично и химически здравина се постига след около 7 дни.
По-дълго време при ниски температури, времето се удължава. Защитете материала, нанесен по време на процеса на втвърдяване, от влага, в противен случай могат да възникнат повърхностни дефекти и намалена адхезия.
В зависимост от скоростта на обмен на въздух, типична материална миризма (модифицирано рициново масло) може да се запази за по-дълъг период от време.
Забележка:
Тъй като DisboPUR 385 има лъскава повърхност, най-малките смущения и примеси се виждат веднага и трудно могат да бъдат избегнати - особено с интензивни цветови нюанси. Поради тази причина се препоръчва първоначална грижа с текуща поддръжка от обучен персонал, ако не се извършва запечатване.

Почистване на инструментите

Веднага след употреба и по-дълги почивки с почистващ разредител DisboADD 499 за PU смоли.