Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Avize  

 • 1-1103 Verificarea capacităţii antiderapante R11
  Institutul sindicatului profesional St. Augustin.
 • 1-1231 Verificarea capacităţii antiderapante R10
  Institutul de verificare a materialelor Hellberg, Lüneburg.
 • 1-1104 Verificarea posibilităţii de a fi decontaminată conform DIN 25415 Cap. 1
  Universitatea de specialitate, Aachen.
 • 1-1216 Certificat TÜV, vopsea de pardoseli, cu emisii reduse, nuanţe standard
  TÜV Nord.
 • 1-1217 Certificat TÜV, vopsea de pardoseli, cu emisii reduse, nuanţe speciale
  TÜV Nord.
 • 1-1244 Autorizație generală de construcție (Z-156,605-640) pentru aplicabilitatea în încăperi locuibile,
  Institutul german pentru tehnica construcțiilor, Berlin.

Indicații de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data imprimării)

Produs destinat numai aplicării profesionale. Masa de bază: nu există Întăritor: Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita contactul cu pielea și cu ochii. La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă și săpun. A se evita deversarea produsului în canalizare, ape de suprafață sau în sol. A se purta mănuși de protecție corespunzătoare și a se proteja corespunzător ochii/fața. Întăritorul și materialul gata preparat pot irita pielea și căile respiratorii, pot provoca o sensibilizare și reacții alergice. În timpul și după prelucrarea materialului se va asigura o aerisire permanentă. A nu se inspira vaporii. Este interzis aplicarea produsului prin stropire sau pulverizare. Persoanele alergice sau care au o înclinație către boli a căilor respiratorii nu vor putea fi delegați pentru prelucrarea acestui produs. Conține Isocyanate. A se respecta indicațiile producătorului.

Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi reciclat. Resturile de material: masa de bază cu întăritorul se lasă să se întărească după care se dezafectează ca resturi de vopsele.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV al acestui produs

(Cat. A/j): 140 g/l (2010). Acest produs conține max. 20 g/l COV.

Cod produs lacuri şi vopsele (Giscode)

PU 40

Indicații suplimentare

Vezi fişa tehnică de securitate. La prelucrarea materialului trebuiesc respectate indicaţiile de prelucrare Disbon precum și indicațiile Caparol cu privire la curățarea și întreținerea pardoselilor.

Marcajul CE

EN 13813 Normativul DIN EN 13813 „Mortare de şapă, mase de şapă – proprietăţi şi cerinţe” (ianuarie 2003) stabileşte cerinţele asupra mortarelor de şapă, care se utilizează la acoperire pardoselilor interioare. Această normă conţine şi acoperirile şi sigilările pe bază de răşini sintetice. Produsele care corespund normei sus menționate, vor fi marcate cu însemnul CE. Marcarea are loc atât pe recipient, cât și în fişa de marcaj CE aferentă, aceasta putând fi accesată pe internet la adresa www.caparol.de În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora.

Sfat Tehnic

În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Serviciul suport clienţi

Tel.: 0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro