Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Твърди епоксидни слоеве със сцепление, положени върху минерални основи. Основата трябва да е носеща, фиксирана, със стабилна форма, без участъци с намалено сцепление, прах, масла, мазнини, следи от гума и други разделителни вещества. Трябва да се елиминира появата на капилярна влага.

Подготовка на основата

Основата трябва да е подготвена по подходящ начин, напр. чрез измитане (особено повърхностите посипани с люспи) или почистване с прахосмукачка, така че да отговаря на изброените изисквания.

Старите слоеве се шлайфат. Прясно положените слоеве от реактивни смоли се запечатват един ден след нанасяне. При по-дълго време за изчакване, повърхностите трябва да се шлайфат леко, с фина гранулация. При по-ниски температури, времето на изчакване се удължава.

Подготовка на материала

Основната маса се разбърква и към нея се добавя втвърдителя. Разбърква се добре с миксер на ниска скорост (макс. 400 об./мин.), до получаване на еднороден цвят, без ивици. Излива се в друг съд и се разбърква отново.

Съотношение на смесване: Основна маса : Втвърдител = 2 : 1 тегловни части

Начин на нанасяне

родуктът се нанася с мече с къс или среден косъм, респективно с назъбена лопатка от твърда гума. 

Структура на слоевете

Краен запечатващ слой

За Disboxid ArteFloor- System и Disboxid MultiColor-System, за помещения с представителни функции, вижте техническите листове на системите.

Гладко запечатване

Нанесен с четка: Disboxid 422 E.MI ClearCoat разбъркан добре се нанася равномерно с кръстовидни движения (на X) с мече със средна дължина на косъма.

Нанесен с лопатка (препоръчва се за висококачествени повърхности): Disboxid 422 E.MI ClearCoat разбъркан добре, ес излива върху втвърдения слой и се разпростира равномерно с  назъбена лопатка от твърда гума (триъгълни зъби от около 2 мм). След около10 минути изчакване, слоят се обезвъздушава с иглен валяк, с кръстовидни движения (на ”X”).

Указание: При нанасяне с назъбена лопатка, изборът на различни големини на триъгълните зъби не оказва автоматично влияние върху посочените разходни норми. Размерите на зъбите зависят от устойчивостта на износване на назъбената лопатка, от температурата, степента на запълване и състоянието на основата.

Противохлъзгащо запечатване

С PE маламашка се изтегля до големината на гранулите, сместа подготвена от:

  • Disboxid 422 E.MI ClearCoat, 100 % тегловни
  • Disbon 947 SlideStop Rough, 30 % тегловни или
  • Disbon 947 SlideStop Medium, 30 % тегловни

Така положения слой че обработва с кръстовидни движения (на ”X”) с твърдо мече от молтопрен  (с пори от Ø5 мм). При обработката могат да се използват обувки с шипове. При по-дълго време на изчакване, материалът се разбърква няколкократно.

Разход

Запечатване

Гладко запечатване с мече

 

около 300-400 g/m²

Гладко запечатване с лопатка

 

около 800 g/m²

Противохлъзгащо запечатване

 

около 150g/m² + около 45g/m²

Disbon 947 SlideStop Rough или

Disbon 947 SlideStop Medium

Време за изсъхване

При температура +20°C и относителна влажност на въздуха от 60%: може да се ходи върху положения слой след около 24 часа, може да се подложи на механично натоварване след около 3 дни и се втвърдява изцяло след около 7 дни. При по-ниски температури времето за съхнене се удължава.

По време на втвърдяване (около 24 часа при температура от +20°C) повърхността трябва да се предпази от влага. В противен случай е възможна появата на дефекти по повърхността и проблеми със сцеплението.

Почистване на инструментите

Работните инструменти се почистват веднага след ползване или при по-дълги работни почивки се измиват с Disboxid 419 Verdünner.