Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Описание на продукта

Хоросан за поправка, съдържащ смес от епоксидна смола (Disboxid 462 EP-Siegel) и кварцов пясък (Disbixid 946 Mörtelquarz). Течни и двукомпонентни, нисък вискозитет, A / F, общо твърдо вещество съгласно Deutsche Bauchemie.

Характеристики

  • Висока проникваща способност
  • Добра устойчивост на химикали
  • Устойчив на влага постоянно
  • Издръжлива обработка без нужда от шлайфане

Опаковка

5 kg; 10 kg; 25 kg

Цвят

Прозрачен. Може да се пигментира с оцветяващи пасти за Disboxid 980 NEFA®POX.

Съхранение

На хладно и сухо място, без замръзване.

Неотворени оригинални запечатани кофи могат да се съхраняват поне 2 години. При ниски температури продуктът се съхранява при около. + 20 ° C преди употреба.

Технически данни

  • Плътност: cca. 1,1 g/cm3
  • Дебелина на сухия слой: cca. 95 µm/100 g/m2
  • Устойчивост на налягане: > 65 N/mm2
  • Вискозитет: 20oC, cca. 500 pMas