Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Боя на базата на дисперсии, за минерални основи на закрито и открито, с нормално пешеходно натоварване. Продуктът не е подходящ за нанасяне върху подови настилки, подложени на постоянна влага, на акумулирана вода или изложени на трафик на превозни средства. Одобрен за покрития на басейни и помещения за масла във вътрешността на сгради, като например масло за отопление, моторно масло и неизползвани скоростни кутии.  


Характеристики

 • Слаба миризма
 • Разтворима във вода
 • Екологична
 • Устойчива на масла
 • Устойчива на износване

Свързващо вещество

На базата на дисперсия

Опаковка

Стандартна:  2,5 l; 5 l;  12,5 l

ColorExpress:  12,5 l

Цвят

Стандартен: 

 • 2,5 l и 5 l: Hellgrau, Kieselgrau, Mittelgrau
 • 12,5 l: Hellgrau, Kieselgrau, Betongrau, Mittelgrau

Специални цветове по заявка. Може да се оцвети в компютъризирана система за оцветяване ColorExpress в над 28.000 цвята. Могат да се получат специални декорации чрез използване на цветовете палитра FloorColor plus. В зависимост от желания цвят, в машините за оцветяване ColorExpress ще се използват база 1, база 2 или база 3. Не е разрешено използването на продукта, оцветен посредством ColorExpress за повърхности на басейни за масла. Органичните оцветители (напр. кафе, вино или листа) или различни химикали (напр. дезинфекционни разтвори, киселини и др. ) могат да променят цвета на боята. С това не се повлиява функционалността на продукта. 

Гланц

Лъскав

Съхранение

На прохладни и сухи места, предпазена от замръзване. 

Оригиналната, неразпечатана кофа може да се съхранява минимум 2 години. При ниски температури продуктът се складира при температура от около 20°C преди употреба.

Технически данни

 • Плътност: около 1,3 g/cm³
 • Дебелина сух слой: около 45 µm/100 ml/m²
 • Коефициент дифузионна устойчивост μ (H2O): 2 500
 • Износване съгласно Табер (CS 10/1000 U/1000 g): 2
 • Удължение при скъсване: около 40%