Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Основи със сцепление на базата на дисперсия, като Disbon 400 BodenFinish и Disbon 404 Acryl-BodenSiegel. Основата трябва да е носеща, фиксирана, със стабилна форма, да няма участъци с намалено сцепление, прах, олио, мазнини, следи от гума и други разделителни вещества.

Подготовка на основата

Основата трябва да е подготвена по подходящ начин, напр. да се отстранят и почистят с прахосмукачка замърсяванията (особено при повърхностите посипани с люспи), така че да отговаря на изброените изисквания. Материалът е готов за употреба. Разбърква се добре преди нанасяне. 

Подготовка на материала

Материалът е готов за употреба. Разбърква се добре преди нанасяне.

Начин на нанасяне

С мече с къс косъм.

Структура на слоевете

Гладък слой: Продуктът се нанася в 1-2 богати и равномерни слоя с кръстосани движения. Непрекъснатите повърхности се покриват в един работен етап за избягване появата на видими следи от добавени участъци.

Противохлъзгащ слой: В материала се добавят 3 тегловни единици Disbon 947 Slidestop, разбърква се добре и се нанася според описаното в алинея „Гладък слой”. При по-дълго прекъсване на работата, материалът се разбърква многократно.

Разход

Гладък слой: около 130-150 ml/m2

Противохлъзгащ слой: около 130 ml/m2 ; Disbon 947 Slidestop fin около 4 g/m

Условия за нанасяне

Температура на материала, основата и на въздуха: Трябва да е мин. +5°C и макс. +30°C. Относителната влажност на въздуха не трябва на надвишава 80%. Температурата на основата винаги трябва да е с 3°C по-висока от температурата на точката на росене.

Време за изсъхване

Може да се ходи върху положените слоеве, респективно може да се полагат следващи слоеве след около 8 часа при +20°C и 60% относителна влажност на въздуха. След около 2 дни може да се подложи на механично натоварване. При по-ниски температури, времето за съхнене се удължава.

Почистване на инструментите

Инструментите се почистват веднага след ползване, или при по-продължително прекъсване на работата, с топла вода или с вода и сапун.