Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Сфера на приложение

Боя на варова основа, специално предназначена за архитектурни паметници. Изключително подходяща за нанасяне върху  мазилки на варова основа и като реновиращ слой нанасян върху стари, абсорбиращи слоеве.

Характеристики

  • Устойчива на неблагоприятни условия,
  • Светлоустойчиво оцветяване,
  • Коефициент на пропускливост на водни пари: Sd = 0,03 m,
  • Нехидрофобизирана,
  • Абсорбционна способност,
  • Без вътрешно напрежение

Свързващо вещество

Бяла вар, минерални пълнители и оцветители, малко количество органични добавки за подобряване на устойчивостта на неблагоприятни условия и на условията на обработка (сред които и ленено масло).

Разфасовка

12,5L

Цвят

Бял. По заявка може да се оцвети. При нанасяне на крайния покривен слой, върху съседни повърхности се нанася материал от една производствена партида, а материалите от различни партиди се разбъркват помежду  им.

Може да се оцвети с оцветители Calcino-Color както и с оцветители устойчиви на вар и сухи пигменти. Предварително се извършват проби за проверка на съвместимостта на  оцветителите.

Гланц

Мат

Съхранение

На прохладни места, предпазена от замръзване.

Технически данни

Плътност: около 1,5 g/cm3