Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Сфера на приложение

Киселини, предназначени за отстраняване на минералните натрупвания по повърхността на нови мазилки, преди нанасяне на силикатни бои и за неутрализиране повърхността на мазилките.

 

Предназначени и за почистване на мазилки и стари минерални слоеве

 

 

Свойства

Histolith® Fluat реагира с циментови и варови мазилки. Неутрализира съдържащите се киселини. Промивната вода не съдържа киселини и може да се използва за други приложения.

 

 

Основа на материала

Воднист разтвор на флуоросиликатни киселини.

 

 

Oпаковка

10 l

 

 

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване.

Да не се съхранява в съдове, които не са устойчиви на киселини.

 

 

Технически данни

Плътност: Около 1,2 g/cm3