Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Препоръчани основи

Основите трябва да са чисти, носещи, без разделителни вещества, трябва да са сухи и абсорбиращи.

Подготовка на основата

Нови мазилки от групи хоросани P Ic, P II и P III: Средната им дебелина трябва да е 5 mm. Леките мазилки не се приемат.

Преди боядисване новите мазилки се оставят необработени по следния начин: група хоросани P I - поне 4 седмици, група хоросани P II и P III 2 седмици. Минералните наслагвания по повърхността се отстраняват с Histolith® Fluat.

Стари небоядисани мазилки и стари минерални слоеве: Повърхността се почиства добре. Отстраняват се няколко слоя. Нанася се един слой грунд Histolith® Kristallin-Fixativ , разреден с вода в пропорция 1:1 до 1:2, в зависимост от абсорбцията на основата.

Поправка на мазилките: Хоросанът за поправка трябва да съответства на предходната мазилка по отношение на вида и структурата и. Поправената повърхност трябва да се втвърди добре преди нанасяне на крайния слой. Поправените повърхности се покриват с Histolith® Fluat, след което се измиват.

Естествен камък: Само естествените абсорбиращи камъни са подходящи за основа. Ако е възможно се нанася един пробен слой и се проверява съвместимостта на боята. Повърхността се почиства добре. Отстраняват се няколко слоя. Преди боядисване, почистените с пясъкоструене естествени камъни се укрепват с Histolith® Steinfestiger.

Важно: При естествените камъни съдържащи водоразтворими вещества, е възможна появата им на повърхността и образуването на петна.

Повърхности, замърсени с мухъл и водорасли: Мухълът, респективно водораслите се измиват. След като повърхността изсъхне се нанася Histolith® Algenentferner и се оставя да изсъхне добре. По отношение структурата на нанасяне на материалите, се налага предварителна консултация с представител на място или с техническия ни отдел.

Импрегниране: В участъците, изложени неблагоприятни условия, както в участъците пръскани от вода, трайността на покривния слой се подобрява значително чрез импрегниране на повърхността с Histolith® Fassadenschutz или с Histolith® Aqua-Fassadenschutz. След импрегниране се предоставя време на съхнене от 7 дни

Начин на нанасяне

Съотношение на смесване: 10 литра Histolith® Kristallin-Farbkomponente (съдържанието на един съд) се смесва добре с 5 литра Histolith® Kristallin-Fixativ, ръчно или механизирано, по получаване на хомогенна боя, без бучки материал. Да се използват само чисти миксери.

Начина на нанасяне: При защитни работи по сгради – паметници е за предпочитане продуктът да се нанася с четка. Между нанасяне на два слоя трябва да се спазва пауза от мин. 12 часа.

Структура на слоевете

Основен слой: Върху повърхности със силна или неравномерна абсорбция се нанася един слой грунд Histolith® Kristallin-Fixativ , разреден с вода в пропорция 1:1 до 1:2, в зависимост от абсорбцията на основата.  Върху слабо абсорбиращите повърхности се нанася като грунд боя , разредена с вода в максимална пропорция от 20%. За разреждане винаги трябва да се ползва смес от Histolith® Kristallin-Fixativ с вода, в пропорция  1:1.

Междинен слой боя: В зависимост от основата, продуктът се разрежда с макс. 10%. Върху повърхностите с фини пукнатини се нанася един междинен пастообразен слой, получен от основната боя, смесена с добавка от 20% Histolith® Schlämmquarz.

Краен слой: нанася се основната боя, разредена с макс. 5% , смесен с Histolith® Kristallin-Fixativ и вода, в пропорция 1:1

Разход

  • Histolith® Kristallin-Fixativ нанесен като грунд: около70-100 ml/m2 , според абсорбцията на основата.
  • Histolith® Kristallin-Farbkomponente: около 130-150 ml/m2 на слой, върху равни повърхности.
  • Histolith® Kristallin-Fixativ като свързващо вещество: около 65-75 ml/m2 при нанасяне върху равни повърхности.

При нанасяне върху грапави повърхности разходът расте. Точният разход се определя след извършване на проби за всеки отделен обект.

Условия за обработка

Минимум + 8°C температура на основата, материала и въздуха.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, изсъхва на повърхността след 12 часа и може да се нанася нов слой след. След 24 часа придобива устойчивост на дъжд. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха, времето на съхнене се удължава. 

Важно

В зависимост от условията на основата и метеорологичните условия, е възможна появата на отклонения в цвета или на петна. Препоръчва се нанасянето на пробен слой за тестване съвместимостта с основата.

За предотвратяване появата на следи от добавени участъци, трябва да се нанася с една ръка, „мокро върху мокро”. Не се препоръчва за повърхности акумулиращи вода. Да не се нанася при преки слънчеви лъчи, високи температури, при силен дъжд, висока влажност на въздуха или при дъжд. Ако се налага, използвайте защитни мрежи или платна. Обърнете внимание на замръзването през нощта

Защитни мерки: Съседните на боядисаната повърхности се покриват внимателно, най-вече стъклените, керамичните, лакираните повърхности, клинкера, естествения камък, метала и дървото.

Почистване на инструментите

Почистват се с вода, веднага след употреба.