Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Сфера на приложение

Histolith® Kristallin се използва за обновяване на исторически сгради. С Histolith® Kristallin могат да се получат структури наподобаващи варовикови структури и изключително трайни боядисани слоеве.

Характеристики  

 • Светлоустойчива минерална пигментация
 • Висока пропускливост на водни пари sd < 0,01 m
 • Висока пропускливост на CO2
 • Трайна силикатизация (чрез специална процедура) с основата
 • Не се раздува
 • Незапалим, съгласно DIN 4102
 • Устойчива на измиване и триене
 • Не съдържа разтворители
 • Стойност w в зависимост от основата

Свързващо вещество

Калиева стъклена вода, светлоустойчиви минерални пигменти и минерални пълнители.

Елементи

Histolith® Kristallin-Farbkomponente: Светлоустойчиви минерални пигменти и минерални пълнители диспергирани във вода. Не съдържа свързващи вещества и поради това трябва да се използва само след смесване с Histolith® Kristallin-Fixativ.

Histolith® Kristallin-Fixativ: Калиева стъклена вода, без органични съставки, използвана като свързващо вещество за Histolith® Kristallin-Farbkomponente, като разреждащ материал за регулиране консистенцията на основната хомогенизирана боя; като грунд за втвърдяване и изравняване на силно абсорбиращите или неравномерно абсорбиращи основи.

Опаковка

 • Histolith® Kristallin-Farbkomponente 10l
 • Histolith® Kristallin-Fixativ 10l

Цвят

Бял. Може да се оцвети по заявка.

При нанасяне на крайния слой, върху съседни повърхности се нанася само материал от същата производствена партида, като материалите, произхождащи от различни партиди се смесват помежду им.

Гланц

Матов (непрозрачен)

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване. Материалът се съхранява само в пластмасови контейнери.

Технически данни

 • Плътност: около 1,75 g/cm3