Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Сфера на приложение

Histolith® Sol-Silikat-Fixativ се използва като:

  • Грунд за укрепване и изравняване на силно или неравномерно абсорбиращите основи
  • Разредител за силикатни дисперсионни бои от гамата Histolith®

Характеристики

  • Висока способност за укрепване на основата
  • Висока способност за проникване
  • Висока пропускливост на водни пари и на CO2
  • Не съдържа разтворители

Свързващо вещество

Калиево водно стъкло с органични добавки, съгласно DIN 18363 глава 2.4.1

Разфасовка

10L

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване. Материалът се съхранява само в пластмасови съдове.

Технически данни

Плътност: около 1,0 g/cm3