Histolith Renovierspachtel

Фин минерален хоросан за поправка на мазилки

Сфера на приложение

Histolith® Silikat Renovierspachtel е предназначен за възстановяване  повърхностите на повредени мазилки и за подравняване на повърхностите чрез шпакловане. Освен това се използва за саниране на напукани повърхности на мазилки , заедно с армиращи мрежи.

Характеристики

  • минерален материал 
  • висока пропускливост на водни пари
  • не се раздува
  • може да се заглади на мокро
  • фина гранулация, макс. 0,5 mm
  • индекс на устойчивост на дифузия на водни пари μ < 12
  • нанася се ръчно или механично

Oснова на материала

Минерално свързващо вещество, съгласно DIN 1164 и DIN 1060 и минерално добавки, съгласно DIN 4226.

Разфасовка

25 kg

Цвят

Естествено бял.

Съхранение

В сухи помещения мин. 6 месеца, В среда бедна на хромати 6 месеца.