Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Препоръчани основи

Основите трябва да са чисти, носещи, без разделителни вещества, трябва да са сухи и абсорбиращи.

Подготовка на основата

Носещи мазилки от групи хоросани P II и P III: Повърхността се почиства добре. Отстраняват се слоевете с намалено сцепление.

Върху песъчливите повърхности на мазилки се нанася един слой грунд Histolith® Silikat-Fixativ, разреден с вода в пропорция от 2:1 до 1:1, в зависимост от абсорбцията на основата.

Напукани повърхности на мазилки: Използва се за повърхности на мазилки със стабилни пукнатини. Не се препоръчва за повърхности на мазилки с динамични пукнатини.

Пукнатините от повърхността се разширяват, запълват се с Histolith® Renovierspachtel. При по-дълбоки пукнатини (>20mm) се използва Histolith®  Trass-Porengrundputz.

Стари носещи слоеве: Повърхността се почиства добре. Нанася се един слой грунд Histolith® Calcino-Grund.

Подготовка на материала

Histolith® Renovierspachtel се нанася ръчно или с всякаква обикновена машина за мазилки. при ръчно подготвяне на материала като паста, се оставя да зрее 5 минути, след което отново се разбърква за кратко, регулирайки се консистенцията с вода.

Необходимото количество вода е около 5-6 литра/чувал. Времето за нанасяне е около 90 минути при 20°C и 65% относителна влажност на въздуха.

Начин на нанасяне

Нанася се със стоманена мистрия или с машина за нанасяне на мазилка. След нивелиране и кратко съхнене се заглажда на мокро с гъба или се шпаклова с маламашка от неръждаема стомана. Дебелина на нанесения слой: при нанасяне върху равни повърхности - 10 mm, при напукани повърхности дебелината на положения слой е 20 mm.

Въвеждане на мрежата: Histolith® Renovierspachtel се изтегля до дебелина на слоя от около 4 mm. Стъклофибърната мрежа Capatect-Gewebe 650 се поставя в слоя, с припокриване от 10 сm и се натиска силно. След това цялата повърхност се шпаклова с дебелина от около 2 mm и се покрива без следи от остатъчен материал.

За да се получи гладка повърхност, след 24 аса се изтегля втори слой с дебелина от около 3 мм и след кратко съхнене се заглажда равномерно на мокро.

Разход

Около 1300-1500 g/m2/mm дебелина на слоя (сух материал), в зависимост от грапавостта на основата.  Точните разходни норми се определят с проби за всеки отделен обект.

Условия за обработка

Минимум + 5°C температура на основата, материала и въздуха.

Време за изсъхване

Време на съхнене: При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха може да се положи следващ слой след 7 дни.

Крайни покрития: Histolith® Renovierspachtel може да се боядисва с всички фасадни бои Histolith®. Повърхността на мазилките първо се обработва с Histolith® Fluat, след което се измива.

Защитни мерки: Околните участъци на боядисваните повърхности се покриват внимателно,  особено стъклените, керамични, лакирани повърхности, клинкер, естествен камък, метал и дърво.

Почистване на инструментите

Почистват се с вода, веднага след употреба.