Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Сфера на приложение

Междинен или краен слой варова мазилка за зидове, за външно и вътрешно приложение.

Характеристики

  • Гранулация 0 - 4 mm
  • Хоросан от група P II a
  • Якост на натиск > 2,0 N / mm ²
  • Висока пропускливост на водни пари: μ около 10
  • Устойчива на замръзване
  • Нанася се ръчно или механизирано

Основа на материала

Вар Trass с добавка на минерални материали, съгласно DIN EN 13139.

Опаковака

30kg чувал; силоз по заявка

Цвят

светло кафяв

Съхранение

12 месеца от датата на производство, съхранявана на сухи места.