Подходящи основи

Основата трябва да бъде здрава, суха, товароспособна, чиста и равна, без замърсяващи субстанции по повърхността. При това да се спазват изискванията на VOB, част С, DIN 18 366, абз. 3, както и нашата Техническа информация № 860. Долната температурна граница при преработката следва да бъде мин. +5о за въздуха и основата.

Полагане

Нанасяне на лепилото:

Материалите, включени в системата, са оптимално съгласувани един с друг, задължително е за залепването на тапетите да се използва лепилото CapaColl GK.

 • Дисперсионното лепило CapaColl GK е готово за употреба, водоразредимо с много добра способност за свързване. Нанася се равномерно с валяк с дължина на косъма 18mm на площ, 1-2 ширини (в зависимост от температурните условия на място). 
 • Внимание! CapaColl GK трябва да се разнася взъможно най-равномерно, тъй като натрупването на голямо количество лепило на едно място под тапета, може да доведе до получаването на видим нежелан релеф. 

Полагане с машина:

 • При полагане на CapaColl GK с машина за безвъздушно нанасяне са необходими поне 3-ма души. 
 • При машинно полагане продуктът гарантира висока производителност.
 • Внимание! При машинно полагане продуктът в стандартната опаковка се разрежда с вода до 20%, в зависимост от условията, в които се работи.
 • Внимание! Продуктът трябва да се нанася на равномерен слой без да се натрупва прекалено голямо количество и да няма големи загуби от разпрашаване или стичане.
 • Повече информация за полагане на CapaColl GK с машина можете да намерите в Техническата инфромация на продукта №895 или в „Наръчник за машинно полагане”.

Залепване на тапетите:

За залепване на стъклофибърни тапети (с преплетени нишки във вид на текстил или с посипка то кварцов пясък) има 2 основни метода: Единият вариант е полагане на равномерен слой лепило върху повърхността, която ще се декорира, след което се поставят предварително разкроените листове тапет. Вторият метод е полагане на равномерен слой лепило върху тапета, след което той се закрепва върху повърхността, която ще се декорира. Има няколко основни принципа, които важат и при двата метода на лепене: 

 • При моделите от серията Capaver страната, която трябва да се залепи към основата, е маркирана, стандартно върху вътрешната страна на рулото трябва да се положи финишното покритие. За недопускане на структурни различия на една повърхност не се залепват парчета в различни посоки или с лицевата страна на вътре.
 • Препоръчваме при много фините структури (1100K/VB/AA) след разкрояването да се обработят краищата на парчетата допълнително и при лепенето да се застъпват много внимателно, така че да не се получават големи видими ръбове. Внимание! Всички снадки трябва да се направят здраво, за целта може да е необходимо, в зависимост от посоката и вида на тавана или перваза, предвиждането на добавка от 5 – 10 см плюс нормалния размер, за да има достатъчно резерв за оформяне на хоризонталния отрез след поставянето.
 • Изключително важно е при разкрояването и поставянето на лентите от тапета да се съблюдава структурата на десена и да се подреждат отделните отрязъци така че да съвпадат хоризонтално, което ще улесни вертикалното подреждане и ще неутрализира възможността от поява на разминавания. 
 • След поставяне на тапетите, остатъците от въздух под тях трябва да се отстранят чрез внимателна обработка с пластмасова шпатула. При обработка на външни ъгли задължително трябва да се оставят поне 10 cm от тапета, които при обръщането да се свържат със следващия отрязък.

Система на нанасяне

Натоварване

Финишно покритие

Брой слоеве  

Степен на гланц

Устойчивост на мокро триене според EN 13300

Нормално           

CapaTrend

MaleritE.L.F.

SylitolBio-Innenfarbe

2         

Maт      

Клас 3 устойчивост на мокро триене

Нормално - средно        

CapaMaXX

MattLatex

CapaSilan

NespriSilan

2

Maт

Клас 2 устойчивост на мокро триене

Indeko-plus

2

Maт

Клас 1 устойчивост на мокро триене

Средно - високо     

Amphibolin

Latex Samt10

2

Копринен   мат           

Клас 1 устойчивост на мокро триене - може да се почиства с дезинфектанти на водна основа

SeidenLatex   

2

Копринен мат гланц           

Клас 2 устойчивост на мокро триене - може да се почиства с дезинфектанти на водна основа

Високо           

Premium Clean           

2

Копринен мат           

Клас 1 устойчивост на мокро триене - може да се почиства с дезинфектанти на водна основа

Latex Satin 20

Latex 201 SG 

2

Копринен мат гланц           

Клас 1 устойчивост на мокро триене - може да се почиства с дезинфектанти на водна основа

Latex Gloss 60           

2

Гланц

Клас 1 устойчивост на мокро триене - може да се почиства с дезинфектанти на водна основа

Екстремно           

Disbopox447 EMI Wasserepoxid           

2

Копринен мат гланц            

Клас 1 устойчивост на мокро триене

Заглаждаща способност, удароустойчив.

Устойчивост на дезинфектанти;

Химическа устойчивост, Обеззаразяващ

Съхнене

Преди нанасянето на финишното покритие залепените тапети трябва да изсъхнат.

Съвети 

Преди напускане на завода стъклофибъпните тапети се преглеждат щателно. Спорадични производствени дефекти са възможни, но те се обозначават на ръбовете на среза и са компенсирани със съответните допълнителни количества. Подобни дефекти не са основание за рекламация. По принцип при разкрояването следва да се внимава за недопускане на грешки. 

След полагането на 10 ленти рекламации не се признават. Десени, които съдържат повтарящи се структурни елементи имат обозначение в края на всеки елемент с хоризонтална лента в антрацитен цвят, която след нанасяне на финишното покритие вече не се вижда. В случай на евентуални рекламации етикетът на ролката тапет, както и челният етикет с контролния номер и номера на артикула, трябва да бъдат представени.