Жилищна сграда IdeaBuilding се намира в гр. София, бул. Цар Борис III.

В обекта са използвани декоративни тухлички MELDORFER

Използван модел Mecklenburg, с ъглови и прави елементи.