Декоративна техника SparDash

Стъклена мозайка, която се полага при изграждане на топлоизолационна система, нанасяйки я директно върху тонираната мазилка. Променящите се отражения на светлината непрекъснато създават нова визия на фасадата. Може да се направи в различни цветове, в зависимост от стъклената мозайка и цветът на основата. Създайте специална, уникална и жива фасада.

Вижте начина на полагане в техническата брошура.