Фасадите са изпълнени сцялостна топлоизолационна система Caparol.

  • Фасадна мазилка Silicon Fassadenputz.  
  • Цокълна част (партерния етаж) е изпълнен с Meldorfer в цвят Westerwald