Днес е възможно да намерите продукт (боя или декоративна мазилка), която да комбинира желания от Вас цвят,  да има добри технически характеристики и екологична устойчивост. Днес боите със слабо въздействие върху околната среда и здравето на човека гарантират и отлични естетически резултати.

Купуването на „екологични“ продукти е съзнателен избор, който става все по-широко разпространен, мотивирайки се от вниманието към нашето здраве и здравето на планетата. Положителните аспекти на този избор оказват благотворно въздействие върху здравето на човека и планетата в средносрочен и дългосрочен план.

Екологичната боя не съдържа вредни вещества, консерванти и други елементи, които се отразяват негативно на здраве на човека. Без неприятни миризми и дразнещи изпарения.

"Традиционните" бои, а и по-голямата част от продуктите на пазара са съставени от разтворители и пластификатори, които се разпръскват във въздуха под формата на летливи органични вещества.  Ето защо е добре да избирате бои, които имат нисък индекс на емисии на летливи органични съединения (Л.О.С.) – веществата, които замърсяват домашния въздух, причинявайки алергии и раздразнения, като главоболие, зачервяване и гадене.

Какво представляват Л.О.С.?

Л.О.С. е съкращение, което означава Летливи Органични Съединения. Съществува европейска  директива от 2004 г., която регулира съдържанието на потенциално вредните летливи вещества, присъстващи в продуктите за интериорното оформление. Тази директива предвижда в химическата им формула да не присъстват повече от 30 g/l съдържание на летливи органични вещества.

С нулево или минимално съдържание на летливи органични съединения, се гарантира безопасна среда на живот, което е много важно за хората, обитаващи пространствата, особено за тези с алергии.

Летливите вещества, присъстващи в боите, се отделят в околната среда по време на нанасянето им, както и дълго след като вече са нанесени. Затова е много важно да избираме качествени продукти, които няма да имат негативно влияние върху здравето ни.

Това е особено важно за чувствителни хора, податливи на алергии. В последните години все повече хора страдат от подобни проблеми /процентът, според данни от различни здравни организации е между 10 и 40% от населението/, а алергиите са начело в списъка като хронични заболявания.

Какво означава боя с печат E.L.F и защо да я изберете?

Абревиатурата  E.L.F. означава Emissions-Minimiert Loesemittelfrei – „Минимизирани емисиите и без разтворители“.  Тези бои са истинска еволюция и са с минимално въздействие върху околната среда и здравето на човека.

E.L.F. боите са определени като продукти с ниски емисии и без разтворители и пластификатори. Индекса им  на Л.О.С. е по-нисък от 1 g/l,  т.е. 30 ​​пъти по-нисък от предвидения в европейското законодателство.

Indeko plus,  Caparol  SensitiveSylitol bio Innefarbe, CapaSanHaftgrund  са малка част от продуктите с ниско съдържание на летливи съединения 

Продуктите с E.L.F. печат са най-нежни към здравето на хората и околната среда, като в същото време отговарят на високи технически изисквания – имат добра покривност, дишат, лесни за работа, с висок клас на мокро триене. Особено подходящи са за хора с по-деликатно здраве, като деца, възрастни хора, болни и др.

Осигуряването на добър микроклимат и здравословна среда за обитаване е отговорен избор.

От пускането на пазара на първата E.L.F. боя са минали повече от 30 години. От тогава Caparol постоянно инвестира в изследване и разработване на продукти. Днес Caparol предлага над 20 продукта с E.L.F. печат. По този начин успяваме да създадем все по-здравословна и безопасна среда за обитаване.

Инвестирайте в качествени продукти! Изберете Caparol!