MultiStruktur "Schiefer"

Повърхностите от естествен камък са все по-предпочитани в последните години. Лесно могат да бъдат интегрирани в жилищното или офисно пространство. 

MultiStruktur "Schiefer" е красива техника със шистов вид, която може да изпълните с три продукта. 

Необходими материали

Вижте видеото, за да разберете какви са отделните стъпки на изпълнение.