Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подготовка на материала

Дозировка: Добавя се един флакон (750 ml) Caparol-Fungizid  в съд от 12,5 л боя (6% концентрация Caparol-Fungizid).

При нанасяне на оцветени фасадни продукти, Caparol-Fungizid се добавя само едва след  добавяне и много добро разбъркване на оцветяващите пасти.

Инструкции за нанасяне

Трябва да се спазват препоръчаните мерки за нанасяне за фасадната боя, в която се добавя Fungizid. Общо взето, за постигане на ефикасна защита на повърхностите, на които се наблюдават гъби или водорасли, се препоръчва предварителна обработка на повърхността с FungiGrund , след което се оставя да изсъхне добре. Всеки продукт, съдържащ  активни фунгицидни и/или алгицидни вещества задължително се полага в два слоя.

Разход

750 ml Caparol-Fungizid се добавят към съд боя от 12,5l. Това съответства на разход от 9 ml/m2 Caparol-Fungizid при нанасяне на слой боя с разход от около 150 ml/m2.

Условия за обработка

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: +5°C температура на въздуха и основата.

Бележка

Под Caparol-Fungizid се разбира продукт, съдържаш специални активни вещества срещу  образуване по повърхността на гъби и водорасли. Действието на тези активни вещества е ограничено във времето, в зависимост от обекта, на който се нанася продукта и от интензивността на заразяване и влагата на основата. Поради това не е възможно дълготрайното предотвратяване появата на водорасли и гъби.