Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Caparol Fassaden Weiss е екстериорна дисперсионна боя за полагане на слоеве изложени на неблагоприятни атмосферни условия, върху минерални основи.

Характеристики

 • Лесна за нанасяне
 • Разредима във вода, екологична, със слаб мирис
 • Устойчива на неблагоприятни атмосферни условия
 • Дифузионен капацитет
 • Хидрофобна
 • Устойчива на UV лъчи и на действието на агресивни замърсяващи външни фактори

Основа

Дисперсия на базата на синтетични смоли, съгласно DIN 55 945

Опаковка

9l, 15l, 28l

Цвят

Бял.

Caparol Fassaden Weiss може да се оцвети ръчно с оцветители CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (прединото Alpinacolor) или AVA-AmphiColor Vollton und Abtönfarben. При ръчно оцветяване трябва да се смеси цялото количество боя, за да се избегне получаването на различни цветове на боята.

Гланц

Мат

Съхранение

На прохладни места, предпазена от замръзване. Разпечатаните контейнери се съхраняват добре затворени

Технически данни

 • Максимална гранулация < 100 μm, S1
 • Плътност: около 1,55 g / m3
 • Дебелина на сухия слой: 100 – 200 μm Е3
 • Водопропускливост (стойност w): < 0,5 [kg/(m2 • h0,5)] (средна), W2
 • Дифузия еквивалентна на плътността на външния слой: ≥ 0,14 m–≤ 1,4 (средна), V2