FibroSil

Система за покритие на пукнатини в мазилки – изглаждане на структурата. Грунд подсилен с фибри за пукнатини, с вътрешно и външно приложение – позволява дифузията. Подходящ за покрития с емулсиoнни бои на базата на дисперсия и силиконова смола