AmphiSilan

Фасадна боя на базата на силиконова смола, матова, капилярно-хидрофобна. Нова комбинация свързващи вещества – силиконови смоли образуващи нано-кварцова решетка  за по-чисти фасади. Качество на фасадите одобрено от TÜV. Резултат от разработка на концепцията Caparol-Clean.